Omezení dopravy ve stanici metra Dejvická

Omezení dopravy ve stanici metra Dejvická

V termínu od 05.07.2018 od 02:00hod do rána 09.07.2018 bude probíhat odstávka dopravy ve
stanici metra Dejvická, kterou rekonstruuje společnost ELTODO.
Tato odstávka bude mít za následek omezení dopravy pro cestující, neboť touto stanicí budou
soupravy metra pouze projíždět a nebude možno v této stanici vystupovat ani nastupovat.

V rámci této odstávky budou mimo jiné probíhat následující práce
– Nátěry ocelové konstrukce nad nástupištěm
– Bourání původní dlažby pro nevidomé na nástupišti
– Montáž nové dlažby pro nevidomé na nástupišti
– Čištění kamenných obkladů a dlažeb ve vestibulu
– Montáž rastrů podhledů nad eskalátory a pevným schodištěm
– Montáž rozvodů el., osazení svítidel + přepojení na stávající přívody nad eskalátory a
pevným schodištěm
– Zapojování osvětlení ve vestibulu

V tuto dobu bude na každé směně nasazeno cca 50 zaměstnanců, kteří budou realizovat jak
část stavební, tak technologickou.