Oprava veřejného osvětlení v Brně

Společnost ELTODO, a.s. nyní realizuje zakázku I/52 Modřice – oprava veřejného osvětlení – etapa II pro Ředitelství silnic a dálnic v ČR, které je zadavatelem zakázky. Zakázka v celkové hodnotě téměř 3 900 000,- Kč navazuje na již realizovanou opravu veřejného osvětlení – Etapa I.

V úterý 5. 5. 2020 došlo k oficiálnímu převzetí staveniště naším střediskem Ostrava,které zahájilo před několika týdny výkopové práce. Rekonstrukce stávajícího, částečně nefunkčního osvětlení komunikace I/55 v Brně na ulici Vídeňská, byla zahájena před několika týdny. Etapa 2 navazuje na etapu 1 a zahrnuje rekonstrukci VO od sjezdu na Modřice směrem na Vídeň
(2 větve VO) a osvětlení sjezdu na Modřice (2 větve VO).

Rekonstrukce VO zahrnuje:

  • Výměnu 37 ks stávajících stožárů včetně svítidel a výložníků.
  • Výměnu stávajícího kabelového vedení v celé délce trasy od sjezdu na Modřice po poslední svítidlo ve směru do Vídně – délka trasy je 1312 m.

Nové osvětlení bude řešeno jako oboustranné, svítidla budou umístěna do poloh stávajících sloupů. Napájení svítidel bude provedeno z nového zapínacího rozvaděče (součást 1. etapy). Předpokládaná doba dokončení zakázky je do koncem června.

Rekonstrukce VO - Etapa 2

Oprava VO – Etapa II

Oprava VO - etapa II

Oprava VO – Etapa II

Oprava VO - Etapa II

Oprava VO – Etapa II

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.