Pro zvýšení bezpečnosti se v tunelu Klimkovice na D1 u Ostravy instaluje kamerový systém pro měření úsekové i okamžité rychlosti. Pro montáž technologie se využijí plánované pravidelné servisní odstávky tunelu, nejbližší připadne na 24. a 25. srpna, druhá na počátek října, finální na polovinu listopadu, v tunelu v té době bude zachován obousměrný provoz v jedné tunelové troubě

V tunelu Klimkovice na dálnici D1 se začne měřit úseková rychlost ve všech jízdních pruzích v celé délce tunelu a okamžitá rychlost na vjezdu do tohoto úseku. Spolu s tím bude možné detekovat vozidla převážející nebezpečné náklady. Jde o opatření vycházející z požadavku Policie ČR, jež má za cíl přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v tunelu Klimkovice.

„V rámci realizace komplexního moderního systému budou do vozovky zafrézovány a následně zality indukční smyčky detekující průjezdy vozidel, vozovkové piezoelektrické snímače detekce náprav a nainstalovány kamerové systémy s vysokým rozlišením a infračerveným přísvitem rozpoznávající registrační značky projíždějících vozidel,“ vysvětluje Dalimil Skácel, vedoucí střediska Tunely společnosti ELTODO, která systém dodává. Vyhodnocovací systém přitom také umožní on-line porovnávání registračních značek projíždějících automobilů s databází odcizených vozidel. „Dále bude systém rozpoznávat mezinárodní identifikační značky umístěné na vozidlech převážejících nebezpečné náklady tzv. ADR systém Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Tento systém umožní varovat hasiče a pracovníky záchranných složek v případě mimořádné události v tunelu, pokud se uvnitř tunelu nachází nebezpečný náklad,“ doplňuje Skácel. Současně budou získávány a vyhodnocovány dopravní informace, jako je vytíženost trasy v čase, skladba vozidel apod.

Instalace proběhne postupně v rámci plánovaných odstávek v době pravidelného servisu –  první etapa proběhla již koncem června, další etapy budou následovat 24. a 25. srpna, 3. až 6. října a konečné instalace uvnitř tunelu pak 15. a 16. listopadu. V těchto termínech bude krátkodobě uzavřena vždy pouze jedna tunelová trouba, v druhé bude zajištěn obousměrný provoz. Systém bude dokončen, kalibrován a certifikován v polovině prosince.