Ostatní činnosti

 

“ Diverzifikované podnikatelské portfolio nám přináší široký pohled na potřeby našich zákazníků a pomáhá přicházet s komplexnějším řešením. „

 
 

Doplňujeme svou základní segmentovou orientaci efektivním zaměřením na oblasti související s naší podnikatelskou činností. Začleněním dalších aktivit zajišťujeme diverzifikaci podnikatelského rizika, což je jedna ze základních strategických linií. Kombinujeme stabilizační oblasti se speciálními činnostmi tak, aby nám zabezpečily podporu a současně pomohly vyhledávat příležitosti pro rozšíření naší působnosti.

 

KLÍČOVÁ ŘEŠENÍ

Bezpečný kraj

Dětská dopravní hřiště

Projekční a inženýrská činnost

Pronájmy administrativních ploch

Pronájmy parkovacích ploch

Pronájmy reklamních ploch na veřejném osvětlení

Vlastní výrobní program

Reprografické služby

Produktové listy