Projekční a inženýrská činnost

Disponujeme silným týmem projektantů, který zajišťuje projektovou přípravu rozsáhlých investičních záměrů ve všech stupních, tzn. od záměru až po skutečné provedení (studie, dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební řízení (DSP), dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)).

Zákazníkovi díky komplexním dodávkám snížíme náklady a uspoříme čas na koordinaci profesí, docílíme také snížení nákladů na subdodavatele inženýringu, který řešíme společně s projektem. Jsme silný partner, který je schopen se flexibilně přizpůsobit změnám zadání či termínů.

Inženýrské činnosti zahrnují zejména tyto oblasti:

  • Příprava pro provádění projekční činnosti (zjištění aktuálního stavu inženýrských sítí, zjištění majetkoprávního stavu území, dotčení stavební uzávěrou, ochrannými pásmy železnice, vodních zdrojů apod.);
  • Zajištění vyjádření správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy k předloženému stupni projektové dokumentace pro účely vydání povolení stavby;
  • Zajištění vydání územních rozhodnutí (ÚR), územních souhlasů (ÚS), stavebních povolení (SP), ohlášení staveb (OS);
  • Projednání a zajišťování souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby;
  • Realizační inženýring (zejména v části před zahájením stavby – koordinace a výkopová povolení, zvláštní užívání a další);
  • Činnost po dokončení stavby (oznámení zahájení užívání stavby, kolaudace apod.)

 

Pokud vás zajímá tato problematika, kontaktujte nás na tel. +420 261 342 116 nebo nám napište na e-mail projekce@eltodo.cz případně vyplňte kontaktní formulář

Jméno*

Příjmení*

E-mail*

Tel.

Předmět*

Váš vzkaz*

* Povinné údaje