Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

POMŮŽEME VÁM ZLEPŠIT KVALITU INFRASTRUKTURY VE VAŠÍ OBCI

Stav infrastruktury je v řadě našich měst a obcí stále ve velmi znepokojivém technickém stavu a mnohdy může představovat i nebezpečí pro obyvatele.  Současná nepříznivá situace spojená s pandemií COVID – 19 obcím neumožňuje rychlé investice a řešení tohoto stavu. Dochází ke snižování obecních rozpočtů a obce tak investice do infrastruktury nadále odkládají. To může v konečném důsledku vést ještě k vyšším investicím na pořízení nové infrastruktury, než je tomu v případě pravidelné modernizace a nezbytné údržby zařízení.

 PROJEKTY PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

 Infrastrukturní projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jsou v dnešní době ideální formou spolupráce mezi veřejným sektorem a soukromou sférou. Obce
a města mohou v rámci těchto projektů přenést břemeno investic spojených s obnovou
a rekonstrukcí stávající infrastruktury či výstavby nové na soukromý sektor. V případě propojení s energetickým managementem mohou být navíc tyto investice umořeny úsporami v elektrické energii.

 • Chybí vám peníze na modernizaci?

 • Máte nefunkční nebo zastaralou infrastrukturu?

 • Hledáte vhodnou koncepci obnovy a rozvoje vnitřních a venkovních zařízení?

 • Potřebujete optimalizovat náklady na spotřebu elektrické energie a snížit emise skleníkových plynů?

Zajistíme financování infrastrukturních projektů. Realizujeme komplexní obnovu, modernizaci a rozvoj infrastruktury měst a obcí. Pomůžeme vám zvýšit kvalitu
i efektivnost veřejných služeb a urychlíme realizaci vašich projektů. 

 

KOMPLEXNÍ SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Jednou z možností, jak poměrně rychle a bez zvýšených nákladů dostat veřejné osvětlení na evropskou úroveň, je komunální projekt typu PPP, který nabízíme v podobě služby Komplexní správy veřejného osvětlení.

 Umíme:

 • Svítit tam, kde je to potřeba
 • Svítit tolik, kolik je potřeba
 • Svítit tehdy, kdy je to potřeba
 • Svítit tak, jak je to třeba (modrá složka)

Komplexní správa Vám zajistí:

 • rychlou a efektivní modernizaci systému VO bez nutnosti vlastních investic
 • výměnu svítidel za moderní LED technologie s vysokými kvalitativními parametry
 • výměnu dalších dosluhujících prvků soustavy VO (stožáry, kabely, rozvaděče, atd.)
 • přesné řízení doby, intenzity a barvy svícení a omezení denního údržbového svícení
 • optimalizaci provozních nákladů, zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti Vašeho veřejného osvětlení
 • inventarizaci a přesnou evidenci vašeho majetku (VO)
 • kontrolu kvality prací provedených při údržbě či obnově zařízení
 • dlouhodobou udržitelnost investic, harmonizaci světelné soustavy

Systémy VO spravujeme a provozujeme ve více než 300 městech a obcích v ČR. Zajistíme vám nejrychlejší snížení energetické náročnosti Vašeho zařízení a dosažení minimalizace nákladů na provoz a údržbu.    

     

Jsme připraveni nabídnout Vám odbornou pomoc i v dalších oblastech:

 • BEZPEČNOST CHODCŮ NA PŘECHODECH
 • ŘÍZENÍ DOPRAVY
 • PARKOVÁNÍ, VČ. VÝSTAVBY PARKOVACÍCH DOMŮ
 • KAMEROVÉ SYSTÉMY
 • SLAVNOSTNÍ A ARCHITEKTONICKÉ OSVĚTLENÍ
 • SOLÁRNÍ OSVĚTLENÍ

OBRAŤTE SE NA NÁS!

 

Soubor ke stažení: Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

Pokud vás zajímá tato problematika, kontaktujte nás na tel. +420 261 341 111 nebo nám napište na e-mail eltodo@eltodo.cz případně vyplňte kontaktní formulář

Jméno*

Příjmení*

E-mail*

Tel.

Předmět*

Váš vzkaz*

* Povinné údaje