Realizace dvou transformoven 110/22 kV za více než 200 milionů

V pátek 14. srpna došlo k podpisu 2 smluv se zadavatelem veřejné zakázky společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o zakázky týkající se obnovy rozvodny 110 kV TR Rokycany a výstavby nové transformovny 110/22 kV v obci Dolní Benešov. Zakázka bude realizována ve sdružení společností Energovod CZ, a.s. , ELTODO, a.s. a Kyjevskou energetickou stavební společností. Zároveň poddodavateli stavebních a elektroinstalačních prací budou společnosti Vegacom a.s. a KLEMENT, a.s.

Účelem díla je zabezpečení spolehlivosti dodávek elektrické energie za účelem dalšího rozvoje oblasti (zásobování elektrickou energií a připojování nových odběrných míst) v TR Rokycany a v nově vzniklé TR Dolní Benešov.  Dne 2.9.2020 bylo předáno staveniště v TR Rokycany a 3.9.2020 v Dolním Benešově.

Zakázky v hodnotě více než 200 milionů pro nás představují nejen velkou výzvu z hlediska obchodního, ale také z hlediska realizačního. Součástí zakázek jsou nejen stavební úpravy, ale také dodávka a oživení nového technologického vybavení transformoven. Zároveň se jedná v pořadí již o 2. a 3. transformovnu pro společnost ČEZ Distribuce a.s.

TR Rokycany – obnova R110kV

Zakázka v hodnotě více než 96 milionů korun představuje rekonstrukci TR Rokycany jak po stavební, tak technologické stránce a zahrnuje tyto hlavní činnosti.

Realizace obnovy rozvodny 110 kV, venkovní v klasickém provedení, s dvěma trubkovými přípojnicemi se spínačem přípojnic a podélným dělením. Vybudování dvou nových krytých stanovišť pro transformátory 110/22 kV. Každé stanoviště bude opatřeno ze 3 stran železobetonovými stěnami
a záchytnou havarijní jímkou. Nová stanoviště budou monolitická železobetonová, založena na železobetonové desce.

Dále bude vybudováno jedno dvojité stanoviště pro tlumivky se stejnou specifikací, jako je požadováno pro transformátory. Doba realizace je stanovena na maximálně 24 měsíců od zahájení stavby.

Aktuální stav TR Rokycany

Aktuální stav TR Rokycany

Dolní Benešov – výstavba TR 110/22 kV

Zakázka v hodnotě více než 116 milionů korun představuje výstavbu nové transformovny v obci Dolní Benešov a zahrnuje tyto hlavní činnosti.

Instalace nové zapouzdřené rozvodny 110 kV, jednořadé s jedním systémem přípojnic, s podélným dělením. Dále instalace nové skříňové rozvodny 22 kV, která bude jednořadá se dvěma systémy přípojnic s podélným dělením a příčnou spojkou přípojnic. Vybudování stanoviště pro 2 transformátory o výkonu 63 MVA a 2 tlumivky, které bude tvořeno systémem železobetonových monolitických van. Jednotlivá stanoviště budou od sebe vzájemně oddělena protipožárními stěnami. Doba realizace je stanovena na maximálně 17 měsíců od zahájení stavby.

Aktuální stav TR Dolní Benešov

Aktuální stav TR Dolní Benešov

Celému realizačnímu týmu a všem, co se na těchto dvou významným zakázkách podílejí, přejeme mnoho štěstí a věříme v jejich úspěšné dokončení.