Realizace osvětlení na pražském letišti

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ se koncem loňského roku účastnila výběrového řízení na realizaci části projektu „Plocha pro mobilní mechanizační prostředky (MMP) hlavního motorového stání (HMS)“vypsaném investorem Letiště Praha, a zakázku o celkovém objemu 3,4 mil Kč vysoutěžila. Zakázka je složena ze dvou stavebních objektů, a to realizace stožárového osvětlení a realizace přípojky NN.

Předmět zakázky

Projekt řeší nově vznikající plochu na letišti Václava Havla, která bude sloužit jako hlavní stojánka pro motorové zkoušky letadel. Tato nová plocha se nachází v západní části a bude napojena na stávající HMS.

Námi realizované části projektu obsahují vybudování 2ks stožárů o výšce 15 m. Zajímavostí je, že stožáry musí být konstruovány tak, aby odolaly rychlosti větru 160km/hod. Jedná se o specifický požadavek investora, jelikož standardně musí stožáry odolat větru o rychlosti 90 km/hod.

Nové stožáry budou osazeny moderními LED svítidly o příkonu 890W a překážkovými návěstidly s nízkou svítivostí, která slouží k označení překážek v leteckém provozu. Zároveň pro nově budované osvětlení bude realizována přípojka napájení NN, která bude napojena od Hlavní hasičské stanice nacházející se v neveřejném prostoru tzv. zóně SRA (vyhrazený bezpečnostní prostor letiště). Na realizaci zakázky se budou podílet kolegové z ELTODO, a.s., kteří mají v areálu letiště zázemí.

Co jsme již stihli?

Na začátku roku jsme provedli objednávku materiálu, zejména stožárů a svítidel, které mají dlouhé dodací lhůty. Samotná realizace nebude trvat déle než 2 měsíce. Práce by se na letišti měly rozběhnout v průběhu měsíce dubna a celé dílo bychom měli investorovi předat do konce května 2022.

 

Zakázku má na starost náš kolega Tomáš Palát, který ji bude řídit za plného provozu letiště.