Rekonstrukce řízení produkční a dopravníkové techniky linky oprav laku pro ŠKODA AUTO a.s.

Společnost ELTODO, a.s.  úspěšně dokončila významnou zakázku pro největšího výrobce automobilů v České republice, společnost ŠKODA AUTO a. s., která se týkala rekonstrukce řízení produkční
a dopravníkové techniky linky oprav laků Zugil M 1 Zakázka v celkové hodnotě téměř 10 mil Kč byla koncem září úspěšně dokončena a předána k užívání.

Zakázka, skládající se ze dvou částí, byla realizována v jedné z hal výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi z důvodu zastaralého řídicího systému produkční a dopravníkové techniky. První část se týkala odstranění vnitřní výbavy rozvaděčů TS1-1, TS1-2, výměny hlavního vypínače a doplnění komponentů pro měření spotřeby v rozvaděči E1/A1
a kompletní výměny rozváděče R1 ve strojovně. Tato část se také týkala výměny sestavy 4 rozvaděčů umístěných před stříkacím boxem v hale M1C. Druhá část zakázky zahrnovala doplnění bezpečnostního systému a rozšíření bezpečnostních funkcí v původním provozovaném zařízení  – BMS 110 “Zugil“ – tzv. Safety řešení.

Co vše zakázka obnášela?

Zajistili jsme dodávku nových rozvaděčů do strojovny a před stříkací box, doplněné novými RSTi moduly. Původní tři tlačítkové ovládací pulty byly nahrazeny novými Quickpanely, které jsou připojené k PLC na hale přes síť ethernet. Stávající dotykové panely produkční techniky na rozvaděči A1 ve strojovně a na rozvaděči Durr na hale byly vyměněny za větší 15“ Quickpanely a rovněž připojeny k PLC přes síť ethernet.

Došlo ke zrušení podružného napájecího rozváděče pro ventilátory FS01 a FS02. Jejich prvky se nahradily novými a byly přesunuty do rozváděče A3 před stříkacím boxem. Současně byly dodány také nové napájecí kabely k ventilátorům.

Dodali jsme také novou kabeláž Profinet pro připojení frekvenčních měničů, RSTi modulů a Safety PLC od výrobce PILZ. Taktéž byla instalována nová kabeláž ethernet pro dodané Quickpanely. Následně byl dodán nový hlavní přívodní napájecí kabel ze strojovny do rozvaděče před stříkacím boxem.

Na Quickpanelech byla provedena úprava, která umožňuje ovládat všechny části produkční techniky ze dvou dotykových panelů a ovládání všech částí dopravníkové techniky ze tří nových dotykových panelů. Quickpanely produkčních částí byly  rozšířeny o obrazovky technologických celků. Zapnutí a vypnutí produkční techniky je tak umožněno z obou dotykových panelů.

 

Safety řešení

Jednalo se o instalaci bezpečnostního systému PILZ a rozšíření bezpečnostních funkcí v původním provozovaném zařízení  – BMS 110 “Zugil“. Součástí řešení byla také dílčí dodávka odpovídající polní instrumentace, instalace a oživení technologie a předepsané zkoušky. Cílem Safety řešení je aktualizace bezpečnostní funkce vycházející z obecných požadavků pro zajištění bezpečnosti zařízení BMS 110 Zugil.

Safety řešení  zahrnuje tyto části linky

  • prostor přípravy,
  • lakovací kabinu,
  • zónu vytěkaní,
  • koncovou přesuvku,
  • monitoring vzduchotechniky,
  • a monitoring dopravníkové techniky.

Realizace zakázky proběhla od 18.7. – 9.8.2020.

 

Zakázka byla v září předána společnosti ŠKODA AUTO a.s. k užívání.