Rekonstrukce trakční měnírny v Ostravě

Od 16. března pracujeme na rekonstrukci trakční měnírny v Ostravě – Výškovicích pro Dopravní podnik Ostrava a.s. O získání této významné zakázky v hodnotě více než 28 mil. Kč jsme vás informovali v listopadu loňského roku. Podílí se na ní sdružení společností ELTODO, a.s. a Energovod CZ, a.s., Zároveň subdodavatelem stavebních prací je naše další společnost KLEMENT, a.s. V následujícím článku se dozvíte o dosavadním průběhu realizačních prací.

Měnírna Výškovice je zdrojem elektrické energie využívané k pohonu tramvajových vozidel v přilehlých oblastech městské části Ostrava Výškovice, z toho důvodu musí být téměř po celou dobu rekonstrukce pod napětím. Pouze v době výluky, zejména o víkendech nebo v noci, může být měnírna odstavena od elektrické energie. Zatím proběhla pouze jedna odstávka, při které došlo k rozpojení kobkové rozvodny, a tím započaly práce na výměně technologie.

V současné chvíli je demontován jeden transformátor a chod měnírny je zajištěn dvěma stávajícími. Byl umístěn nový stejnosměrný rozvaděč a nový rozvaděč vlastní spotřeby. Zároveň se vyměnil jeden usměrňovač a proběhla rekonstrukce 3 polí kobkové rozvodny 22 KV.

V suterénu budovy probíhají sanace vnitřních prostor kabelového prostoru, rekonstrukce kabelových tras a výměna kabeláže.

Stavební úpravy probíhají také na pozemku, kde byly odstraněny všechny rampy a budou se nahrazovat novými ocelovými rampami, jejichž výrobu zajistí náš výrobní závod v Čenkově. Dále pokračují práce na novém oplocení a zemnící soustavě.

Co nás ještě čeká?

Při dalších výlukách proběhne rekonstrukce zbylé části kobkové rozvodny a výměna
2 zbylých transformátorů a 2 usměrňovačů. Přepojena bude také veškerá kabeláž ze stávajícího stejnosměrného rozvaděče do nového.

Fotodokumentace současného stavu

Budova trakční měnírny

Venkovní stavební úpravy

Nové rozvaděče (vlevo)/ původní (vpravo)

Nově nainstalovaná technologie v kobkové rozvodně (vlevo) / původní pole v kobkové rozvodně (vpravo)

Velké poděkování patří zejména celému realizačnímu týmu, který na zakázce pracuje.

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.