Rekonstrukce tunelů na Pražském okruhu

V letošním roce se kolegové z úseku Tunely a servis budou podílet na rekonstrukci Lochkovského a Komořanského (Cholupického) tunelu. Zakázku v hodnotě téměř 177 milionů korun budou realizovat ve sdružení se společností Subterra a.s. pro našeho významného zákazníka Ředitelství silnic a dálnic.

Přípravné práce jsou již v plném proudu

V tuto chvíli jsme již zahájili přípravné práce, které kromě podrobného naplánování realizace zakázky obnáší zejména tvorbu realizační dokumentace stavby, podle které bude celá oprava probíhat. Realizační dokumentaci stavby zpracovává naše projekční oddělení vlastními silami.

Lochkovský tunel

Lochkovský tunel

20 víkendových uzávěr tunelů od června do listopadu

Začátek samotné realizace je naplánován na červen letošního roku a vzhledem k velkému dopravnímu vytížení obou tunelů, budou práce probíhat pouze o víkendech, vždy od pátku 22:00 hod do pondělí 4:00 hod.

Na celou akci bude využito celkem 20 víkendových uzávěr, kdy každý víkend bude uzavřena pouze jedna tunelová trouba a doprava bude vedena v druhé tunelové troubě obousměrně. Dopravní opatření nijak neomezí mimoúrovňové křížení. Plánované dokončení rekonstrukce obou tunelů je stanoveno na listopad letošního roku.

Uzávěra tunelové trouby

Uzávěra tunelové trouby

Od výměny 42 tunelových proudových ventilátorů až po 290 ks svítidel únikového osvětlení

V rámci zakázky budou kompletně vyměněny požární uzávěry záchranných cest včetně obnovy bezpečnostního značení. Obnoveny budou také protismykové vlastnosti vozovky využitím tryskání ocelovými broky, kompletně se nahradí celkem 42 tunelových proudových ventilátorů a 290 ks svítidel nouzového únikového osvětlení. Výměna systému  radiového volání v tunelu zajistí pokrytí novou frekvencí 700 MHz dle současných požadavků integrovaného záchranného systému. Úpravou projde také systém detekce nebezpečných nákladů a měření úsekové rychlosti za účelem zvýšení bezpečnosti v tunelu. V neposlední řadě zajistíme mechanickou opravu všech SOS hlásek, které slouží řidičům k hlášení mimořádných událostí v tunelu.

Navýšení rychlosti v tunelech z obvyklých 80km/h na 100km/h

Provedené opravy budou mít přímý vliv na zvýšení bezpečnosti provozu v obou rekonstruovaných tunelech. Dotčené technologie budou zároveň připraveny na plánované zvýšení nejvyšší povolené rychlosti z 80 km/h  na 100 km/h. Na území České republiky se zatím nachází  pouze jeden tunel s povolenou rychlostí až 100 km/h, a tím je tunel Valík na dálnici D5, kde jsme v roce 2019 provedli rekonstrukci, která zvýšení rychlosti umožnila.

 

Tunelová technologie

Tunelová technologie

Navýšení rychlosti v tunelech z obvyklých 80km/h na 100km/h

Provedené opravy budou mít přímý vliv na zvýšení bezpečnosti provozu v obou rekonstruovaných tunelech. Dotčené technologie budou zároveň připraveny na plánované zvýšení nejvyšší povolené rychlosti z 80 km/h  na 100 km/h. Na území České republiky se zatím nachází  pouze jeden tunel s povolenou rychlostí až 100 km/h, a tím je tunel Valík na dálnici D5, kde jsme v roce 2019 provedli rekonstrukci, která zvýšení rychlosti umožnila.

Modernizace tunelů na Pražském okruhu budou pokračovat

Do tunelů na Pražském okruhu jsme zajistili dodávku technologie již při samotné výstavbě a zároveň dlouhodobě zajišťujeme pohotovostní službu a servis v rámci jeho provozu. V plánu jsou i další modernizace, na kterých se budeme aktivně podílet.