Rekonstrukce VO Kladno

Kladno ul. Čs. armády a ul. Vítězná

Jednou z mnoha zakázek loňského roku 2017 byla „Rekonstrukce osvětlení středového pasu komunikace Čs. armády a ul. Vítězná“ ve městě Kladno. Jedná se o hlavní třídu města.

Výběrové řízení zakázky bylo ukončeno těsně před vlastním termínem zahájení stavebních prací. Na stavební práce bylo dle smlouvy 110dní. Předání stavby proběhlo 25.8.2017
a současně se teprve objednával materiál na stavbu, řešila dodávka stožárů a světel od spol. Philips, dohadoval se subdodavatel výkopových prací. Následně se řešilo napojení vánočního osvětlení stromů, které se vysazovaly v rámci této stavby do středového dělícího pásu komunikace mezi stožáry veřejného osvětlení.

Samotná realizace byla zahájena až ve druhém týdnu měsíce září. Délka stavby byla 1,9km,
a bylo zde postaveno 48ks dvojstožárových sestav se svítidly MileWide2 s technologií LED od spol. Philips. Vrchlíky stožárů byly osazeny svítícími špicemi a zároveň je na stožárech kabelová příprava pro vánoční výzdobu. Při instalačních pracích byla zjištěna zásadní nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a skutečností, zejména pokud šlo o napojení nového veřejného osvětlení na stávající rozvody. V rámci stavby se zpoždění podařilo dohnat, vyřešily se nesrovnalosti v projektové dokumentaci, a povedlo najít nové optimální řešení. Stavba byla ukončena a předána zadavateli s časovým předstihem, před vypršením termínu stavby. Což bylo potvrzeno zadavatelem v referenčním listu stavby. Velké poděkování patří zejména panu Martinovi Obrovi, který měl celou stavbu na starosti

Průběh stavební prací.

Po rekonstrukci.