Servisní práce v tunelech Cholupice a Lochkov

V průběhu dvou listopadových víkendů proběhly pravidelné údržbové práce na silničních tunelových stavbách. Servisní práce proběhly o víkendech 6.11. – 8.11. a 13.11. – 15.11.2020 v režimu částečných uzavírek, kdy je jedna tunelová trouba zcela uzavřena a druhá je uzpůsobena k obousměrnému provozu.

Pravidelné údržbové práce jsou nezbytnou součástí správné funkčnosti tunelové technologie zajišťující bezpečnost provozu bez závad. Servisní práce byly provedeny úsekem 2230 Tunely a servis pod vedením Pavla Kureše.

Dopravní vytíženost obou tunelů přesahuje 10 mil vozidel ročně

Tunely Cholupice a Lochkov patří mezi nejvytíženější v České republice. Dle výsledků dopravního měření, projelo v tomto roce od ledna do října tunelem Cholupice 10 826 924 vozidel a tunelem Lochkov 12 341 661 vozidel.

Co vše servisní práce obnášejí?

Součástí servisních prací je mytí a kontrola technického vybavení tunelů. Letos proběhla i hlavní prohlídka tunelových staveb, kterou provádějí osoby pověřené pro tuto činnost Ministerstvem dopravy České republiky. Výstupem prohlídky je závěrečná zpráva, která shrnuje, zdali je tunelová stavba v takové kondici, aby ji bylo možné bez zvýšených rizik nadále provozovat, či jaké práce je nutné v krátké době realizovat, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu či snížení životnosti stavby.

V rámci skupiny ELTODO se na provedení hlavní prohlídky tunelových staveb podíleli Ing. Jiří Štefan (technologická část) a tým Ing. Libora Maříka ze společnosti Sagasta (stavební část).

Servisní práce v tunelové troubě

Servisní práce v tunelové troubě

Neukázněný řidič vjel do uzavřeného tunelu

Že se občas jedná o práci značně rizikovou, ukazuje následující záběr z iDNES tv. Řidič osobního vozidla nerespektoval hlášení uvedená na informačních tabulích, symboliku proměnného dopravního značení, dokonce ani instalované provizorní dopravní značení a vysokou rychlostí vjel do uzavřeného tunelu, kde se ocitl proti mycímu vozu. Incident se naštěstí obešel bez nehody. Originál záznamu je možné zhlédnout zde.

Zdroj: iDNES tv