Skupina ELTODO Slovensko dokončila v závěru loňského roku II. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení ve Staré Turé

Ve Staré Turé byla úspěšně dokončena II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení. Zakázku v hodnotě 760 tisíc eur získala ve veřejné obchodní soutěži společnost ELTODO Osvetlenie, subdodavatelsky ji generálně zajistila společnost ELTODO SK. Montážní práce ELTODO SK zahájilo 7. prosince, do užívání bylo dílo předáno 22. prosince 2015. V jeho rámci bylo demontováno 846 původních svítidel a instalováno 1079 nových LED svítidel s bezdrátovým dálkovým dohledem.

Nová LED svítidla nejenže zvýší bezpečnost na komunikacích v nočních hodinách, ale pro město budou znamenat i úsporu energie na osvětlení. „Zakázka vyžadovala zvládnout vysoký objem montážních prací v průběhu velmi krátkého času, a to spolu s využitím velkého počtu technologických plošin. Dalším specifikem byla i vlastní lokalita, kde se elektromontážní práce realizovaly, kromě samotného města Stará Turá se jednalo i o dalších 14 městských částí, které jsou mimo vlastní území města – v náročném terénu kopanic,“ uvedl Ing. Jakub Harmadi ze společnosti ELTODO SK. „Její průběh ukázal, že i podobně realizačně náročné akce umíme bezproblémově zajistit.“

V rámci zakázky bylo vyměněno 846 původních svítidel za nová LED svítidla, a zároveň bylo doplněno 233 kusů zcela nově. Zvýšení jejich počtu bylo podmíněno nárokem vyhovět technickým předpisům na požadované hodnoty intenzity a především rovnoměrnost osvětlení.

Celkově tak bylo instalováno 1079 kusů LED svítidel. „U svítidel jsme původní rozvaděče doplnili o inteligentní řídicí jednotky, které budou zaznamenávat informace o spotřebě celé soustavy, zajišťovat její regulaci a dálkově ji řídit,“ uvedl Ing. Jakub Harmadi.

Řídicí jednotky komunikují přes internet se serverem, na kterém jsou uloženy provozní diagramy veřejného osvětlení. Starají se přitom o automatické zapnutí a vypnutí světla, měří a odesílají data o spotřebě elektrické energie každé napájené větve systému do serveru.  Jednotky v sobě mají předprogramované astronomické hodiny a díky tomu dokáží přesně stanovit čas zapnutí a vypnutí soustavy veřejného osvětlení. V případě požadavku mohou být doplněny například soumrakovým spínačem a měřícím transformátorem.

Město Stará Turá realizovalo projekt rekonstrukce veřejného osvětlení s podporou finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Konkurenceschopnost a hospodářský růst. Jeho hlavním cílem bylo zabezpečit kvalitní a hospodárné veřejné osvětlení pro obyvatele a návštěvníky města.