ČKAIT

AI/AT technologická zařízení staveb
AI/AT technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
AI/AT pozemní stavby
AI dopravní stavby
AI městské inženýrství
AI mosty a inženýrské konstrukce
AI požární bezpečnost staveb
AT technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika
AT technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
SR – AI inžinierske stavby
SR – AI technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
SR – AI inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
SR – AI konštrukce inžinierských stavieb
SR – AI statika inženyerských stavieb