Komitéty, komise, kluby

ČČeský tunelářská asociace ITA/AITES
TNK 136 „Dopravní telematika“ ÚNMZ
TNK 136 „Dopravní telematika“ ministerstva dopravy
TNK 146 „Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů“ min.dopravy
Zkušební komise pro ověřování žadatelů „Oprávnění k výkonu prohlídek tunelů pozemních komunikací“
Komise životního prostředí rady města Chomutov