Tuzemské společnosti

Česká silniční společnost – sekce Tunely pozemních komunikací
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení
Česká silniční společnost – sekce Dopravní telematika
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství