Vědecké rady

Vědecká rada FD ČVUT
Akademická rada NEWTON College
Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské VŠE
Vědecká rada ministra dopravy
Vědecká rada EF Žilinské univerzity