Etická linka

Co je Etická linka (EL)?

EL je jedním ze zásadních nástrojů CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU SKUPINY ELTODO (CCP).

K čemu EL slouží?

Prostřednictvím EL může kdokoli podat oznámení o podezření či zjištění chování či jednání, které je v rozporu s právními předpisy či CCP. Naopak EL neslouží k oznamování mimořádných událostí, reklamací jakéhokoli druhu, ani, a to zejména, k vyřizování účtů mezi zaměstnanci apod.

Jak podat oznámení?

Oznámení lze podat prostřednictvím níže umístěného webového formuláře, přímo na email compliance@eltodo.cz, vhozením do schránky EL, která je umístěna v mezidveřním prostoru hlavního vchodu do budovy Novodvorská, osobně v kanceláři CM nebo poštou na adresu ELTODO, a.s., úsek compliance a bezpečnost, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka . Prostřednictvím webového formuláře a emailu je možné k oznámení přiložit i dokumenty v elektronické podobě. Oznámení lze podat i anonymně, nicméně je nutné si uvědomit, že bez identifikace oznamovatele se obvykle významně snižuje pravděpodobnost úspěšného vyšetření oznamované události.

Co se děje v podaným oznámením?

Garantem EL je compliance manager spol. ELTODO a.s., který je též pověřen vedením interního vyšetřování. Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a dle závažnosti zjištěných skutečností budou přijata odpovídající opatření. Všechny informace uvedené v oznámení budou vedeny jako striktně důvěrné a budou chráněny před zneužitím.  Oznamovateli je zaručena anonymita a ochrana před diskriminací v souvislosti s jeho oznámením, a to i v případě, že se oznámené podezření nepotvrdí. Nebudou tolerována žádná odvetná opatření proti oznamovateli ze strany jeho nadřízených, kolegů ani dalších osob. Výsledky šetření budou předloženy vedení společností skupiny ELTODO, případně předány příslušným orgánům. V případě, že oznamovatel poskytne své kontaktní údaje, bude o výsledku vyšetřování informován. Výsledky budou též v zobecněné anonymizované formě využity při pravidelných školeních zaměstnanců.