Kodex CCP

Kodex CCP je základním dokumentem CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU SKUPINY ELTODO, kterým je definován a popsán systém interních opatření a postupů vedoucích k zajištění prevence, detekce a reakce na případná protiprávní jednání v souvislosti s činností ELTODO.

CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM – KODEX CCP