ELTODO, a. s.

Společnost ELTODO, a.s. je garantem naplnění strategických cílů skupiny ELTODO. Společnost zabezpečuje komplexní projekty, dodávky, montáže, údržbu, servis ve všech segmentech působení skupiny tj. osvětlení, energetice, technickém zařízení budov, informačních a komunikačních technologiích, kamerových systémech a průmyslové automatizaci. Společnost je členem skupiny ELTODO.

Společnost ELTODO, a.s., přebrala všechny smluvní závazky společnosti ELTODO dopravní systémy, s.r.o., která v důsledku fúze sloučením s ELTODO, a.s., zanikla bez likvidace. Posledního dubna roku 2014 byl dokončen proces začlenění společnosti ELTODO dopravní systémy, s.r.o., do mateřské společnosti ELTODO, a.s., a to zápisem do Obchodního rejstříku, čímž zánik společnosti ELTODO dopravní systémy nabyl právní účinnosti.

ELTODO, a.s. působí v oblasti silničních dopravních systémů. Nabízí světelná signalizační zařízení a vyšší úrovně jejich řízení, tunelové systémy pro řízení dopravy, parkovací automaty a parkovací systémy a inteligentní dopravní systémy. V rámci dodávek pokrývá celý cyklus komplexní služby, počínaje vývojem a projekční činností, přes realizaci a zprovoznění a konče následným servisem instalovaných systémů a zařízení. Společnost je členem skupiny ELTODO.

Výpis z obchodního rejstříku