ELTODO SK, a.s.

http://www.eltodosk.sk/

Na Slovensku v roku 2013 vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Základné imanie ELTODO SK, a.s. je 12,9 mil. €. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., KMET Handlová, a.s.G-Elektro, s.r.o.

ELTODO SK má dnes výrazné postavenie na trhu tunelových technológií a riadiacich a informačných systémov v doprave. Sme dodávateľom a servisným partnerom Národnej diaľničnej spoločnosti pre technologické vybavenie diaľničného tunela SITINA v Bratislave a tunela Horelica v Čadci. Tunel SITINA je v prevádzke už od roku 2007, odkedy sa napríklad intenzita dopravy zvýšila trojnásobne a aj vývoj technických prostriedkov pre tunely zaznamenal veľký pokrok, na čo reagujeme aktualizáciou a modernizáciou Centrálneho riadiaceho systému a ostatných súborov technologického vybavenia tunela s cieľom udržateľnej a rastúcej bezpečnosti prevádzky. V spolupráci s partnermi pripravujeme realizačnú dokumentáciu a samotnú realizáciu novo budovaného tunela Považský Chlmec.

ELTODO SK má ambície v spolupráci s ostatnými stavebnými spoločnosťami podieľať sa na výstavbe líniových stavieb zvlášť na úsekoch s tunelmi, do ktorých je ELTODO SK spolu s ostanými členmi skupiny ELTODO schopné dodávať a realizovať špičkové technológie potrebné na riadenie a bezpečnú prevádzku. Spoločnosť v spolupráci se skupinou ELTODO v Čechách vyvinula tunelový trenažér pre výskumné a výukové činnosti Vysokej školy dopravnej v Žiline a pre Národnú diaľničnú spoločnosť.

ELTODO SK sa angažuje v oblasti telekomunikácií, vo výstavbe dátových a telekomunikačných sietí na Slovensku. Je správcom  dátovej siete SANET a angažuje sa v dodávkach pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby NSDI SR a pre iných prevádzkovateľov.

ELTODO SK spolupracuje s Mestami Košice, Zvolen, Poprad a inými v oblasti svetelne riadených križovatiek, nasvietení prechodov pre chodcov vlastným systémom ELTODO, alebo v správe a údržbe verejného osvetlenia. ELTODO SK považuje verejnú správu za svojho hlavného partnera.

Výpis z obchodního rejstříku