KMET Handlová, a.s.

Společnost KMET Handlová vznikla jako Special Purpose Vehicle (SPV) pro potřeby výběrového řízení na projekt zásobování města Handlová teplem a teplou vodou. Společnost výběrové řízení vyhrála a projekt realizovala a provozuje s využitím nejmodernějších technologií, které umožňují regulaci vytápění a přinášejí s tím související úspory. Společnost je členem skupiny ELTODO.

Výpis z obchodního rejstříku