Osvětlení a energetické systémy a.s.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je přenesaná správa veřejného osvětlení spolu s poskytováním elektroinstalačních prací, služeb a výkonů v souvislosti s provozováním světelných sítí, zařízením městského provozu světelná dopravní signalizace, přechody pro chodce, trafostanice, elektrické přípojky a nová odběrná místa, architektonické nasvětlování budov, projekční a revizní činnosti, konzultační a poradenské služby.

Více informací na: http://www.o-es.cz/

Výpis z obchodního rejstříku