Výsledky v číslech

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny ELTODO 2015 2016 2017 2018 2019
Aktiva celkem (v mil. CZK) 2 238 2 062 1 985 1 988 2 030
Obchodní obrat (v mil. CZK) 2 720 2 242 2 244 2 382 2 444
Ukazatel EBITDA (v mil. CZK) 108 100 118 137 173
Tvorba pracovních míst (počet zaměstnanců) 1053 1081 1069 1023 1043

 EBITDA – součet provozního výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku