Výsledky v číslech

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny ELTODO 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aktiva celkem (v mil. CZK) 2 471 2 408 2 348 2 359 2 348 2 462
Obchodní obrat (v mil. CZK) 2 673 3 006 2 209 2 419 2 461 2 815
Ukazatel EBITDA (v mil. CZK) 114 436 269 339 259 129
Tvorba pracovních míst (počet zaměstnanců) 1583 1388 1261 1242 1200 1059

 EBITDA – součet provozního výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku