Výsledky v číslech

Hlavní ekonomické ukazatele skupiny ELTODO 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aktiva celkem (v mil. CZK) 2 471 2 408 2 348 2 359 2 348 2 462
Obchodní obrat (v mil. CZK) 2 673 3 006 2 209 2 419 2 461 2 815
Ukazatel EBITDA (v mil. CZK) 114 436 269 339 259 129
Tvorba pracovních míst (počet zaměstnanců) 1583 1388 1261 1242 1200 1059
Hlavní ekonomické ukazatele skupiny ELTODO 2015 2016 2017 2018
Aktiva celkem (v mil. CZK) 2 238 2 062 1 985 1 988
Obchodní obrat (v mil. CZK) 2 720 2 242 2 244 2 382
Ukazatel EBITDA (v mil. CZK) 108 100 118 137
Tvorba pracovních míst (počet zaměstnanců) 1053 1081 1069 1023

 EBITDA – součet provozního výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku