Správa lokální infrastruktury pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Společnost ELTODO, a.s. uspěla ve veřejné zakázce “ Správa lokální infrastruktury pro Ministerstvo práce a sociálních věcí“ a s ministerstvem podepsala rámcovou smlouvu na roky 2020-2024.   

Jedná se o velký obchodní úspěch v oblasti správy informačních technologii a potvrzuje tak naši významnou roli v této oblasti služeb. Novou smlouvou jsme navázali na předchozí 4 letou spolupráci na daném ministerstvu, kde jsme také v roce 2016 uspěli ve veřejné zakázce obdobného charakteru a kontinuálně tak pokračujeme v dosavadní spolupráci v daném resortu. Nová rámcová smlouva o poskytování služeb správy lokální ICT infrastruktury byla podepsána v říjnu. Předpokládaná hodnota zakázky je 46 mil. Kč.

Co vše zakázka obnáší?

 • Servis a správa síťových aktivních prvků drátové i bezdrátové počítačové sítě.
 • Správa serverů, včetně jejich operačních systémů a služeb.
 • Správa koncových pracovních stanic včetně jejich operačních systémů a aplikačního vybavení.
 • Servis, údržba a dohled kabelážních rozvodů, včetně rozvaděčových skříní, UPS.
 • Instalace a správa síťových i lokálních tiskáren.
 • Správa zálohování dat.
 • Správa mobilních telefonů.
 • Obsluha a správa Helpdesku a Servisdesku pro vedení, selekci a řešení servisních požadavků.
 • Správa dohledového systému nad ICT infrastrukturou s ohledem na distribuci a zpracování upozornění (alertů).
 • Správa připojení k internetu.
 • Konzultační a odborná podpora v rámci rozvoje infrastruktury a školení uživatelů zadavatele
 • Správa systému internetových stránek zadavatele (www.mpsv.cz/)
 • Správa systému Stream video z Poslanecké sněmovny a ze Senátu.
 • Správa docházkového systému.
 • Konzultační a odborná podpůrná činnost pro účastníky.
 • Tvorba bezpečnostní politiky a správa bezpečnostních politik.
 • Zabezpečení provozu spojovacího pracoviště.
 • Provoz Dohledového centra.

Jedná se o významnou zakázku v oblasti informačních a komunikačních technologií, kterou bude mít na starosti náš zkušený realizační tým.

Gratulujeme k úspěchu!