Stavba roku 2019

Ve středu 22.9.2020 jsme za společnost Energovod CZ, a.s. převzali dvě ceny v celostátní soutěži 17. ročníku ČDS&T 2019. Do soutěže byl přihlášen náš významný projekt Zavádění C-ITS systému ve městě Brně za něž jsme obdrželi hned 2 ceny a to cenu v soutěži Dopravní a stavební technologie 2019 a cenu Inovace roku 2019. Galavečer se uskutečnil v Betlémské kapli a ceny převzal pan Ing. Libor Povejšil, člen představenstva společnosti.

Slavnostní galavečer proběhl dne 22.9.2020 v Betlémské kapli

Slavnostní galavečer proběhl dne 22.9.2020 v Betlémské kapli

C – ITS Systém

Realizace projektu spadá do oblasti moderních technologií ITS systémů – tzv. kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Systémy jsou založeny na vzájemné komunikaci V2X (mezi vozidlem a infrastrukturou, popř. mezi vozidly navzájem) a řidiči jsou tak poskytovány cílené, včasné a kvalitní informace o dění kolem něj. Zároveň správce komunikace dostává aktuální informace o provozu.

Realizace systému C-ITS na území města Brna proběhla na 31 vybraných lokalitách na Velkém městském okruhu. Jedná se o dodání komplexního C-ITS back office, stacionárních C-ITS jednotek umístěných na infrastruktuře, vozidlových C-ITS jednotek a aplikaci pro vozidlové jednotky včetně centrálního systému. Kromě instalace a zprovoznění systému byla součástí dodávky také provoz
a údržba systému.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městě Brně, zkrácení dojezdových dob vozidel IZS, zkvalitnění dostupných informací o aktuálním provozu a zvýšení ochrany pracovníků správce komunikací (BKOM). Kooperativní systémy představují v dlouhodobém horizontu jednu ze zásadních podmínek pro budoucí implementaci technologií automatizované o řízení vozidel a zároveň zvyšují bezpečnost a plynulost dopravy a snižují její negativní vlivy na životní prostředí (exhalace, hluk).

Ing. Libor Povejšil při předávání cen Stavba roku 2019 ( druhý zprava

Ing. Libor Povejšil při předávání cen Stavba roku 2019 ( druhý zprava)

Představení projektu C – ROADS