Údržba portálů na D1

Společnost ELTODO, a.s. se může pochlubit dalším obchodním vítězstvím ve veřejné zakázce „Opravy na D1 – SSÚD 22 Mankovice“, kde nám podaná nabídka v hodnotě 1,84 mil. Kč zajistila vítězství a obhájili jsme tak první místo před dalšíma dvěma uchazeči.   

Z podrobných prohlídek, které byly provedeny v úseku dálnice D1 km 309,80 – 315,53 (Olomoucký a Moravskoslezský kraj) bylo vybráno 34 portálů, u kterých je nutné provést údržbové práce a případné opravy. Mezi nejčastější poškození vybraných portálů patří drobné odřeniny, vrypy, počínající koroze, poškozený nátěr, lokální boulení stran apod.

V rámci dané zakázky se jedná také o první vlaštovku pro skupinu ELTODO, kdy součástí zakázky je na určitých portálech výměna ocelových stojin za nové. Tyto ocelové konstrukce bude vyrábět a dodávat ELTODO výroba.

REALIZACE

Zakázku pro Ředitelství silnic a dálnic budeme realizovat pro SSÚD Mankovice
a předpokládané dokončení je do konce srpna 2021. Na dálnici D1 bude v místě oprav částečně omezený provoz a oprava bude probíhat za pomoci plošiny a pracovního vozidla
s pojízdnou uzavírkovou tabulí.

V případě výměny ocelových konstrukcí za nové, pak bude na nezbytně dlouhou dobu zcela uzavřena dálnice a provoz bude přesměrováván na objízdnou trasu za součinnosti Policie České republiky.

Aktuální stav portálů - Vyboulení stěny patky + koroze

Aktuální stav portálů – Vyboulení stěny patky + koroze

Aktuální stav portálů - Odřeniny na hranách + koroze

Aktuální stav portálů – Odřeniny na hranách + koroze

Předpokládaný termín realizace je od března do srpna 2021. V tomto období dbejte na zvýšenou opatrnost při průjezdu ve výše zmíněných úsecích dálnice D1.