Valná hromada ELTODO, a.s., rozhodla o zaknihování akcií

Valná hromada společnosti ELTODO, a.s., (dále jen Společnost) rozhodla o změně stanov Společnosti, a to konkrétně o přeměně svých 996 162 kusů kmenových listinných akcií na jméno na akcie zaknihované. Akcionáři jsou povinni odevzdat svoje akcie Společnosti a současně sdělit číslo účtu zřízeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, na který budou jejich zaknihované akcie evidovány, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku.

Dokument v plném znění je k dispozici zde: http://www.eltodo.cz/certifikace/ostatni/ostatni-dokumenty.html