Výběr míst pro parkovací automaty je náročný. Zohledňují se normy, poduliční sítě, bezpečnost silničního provozu, potřeby motoristů, požadavky handicapovaných i památkářů

V nových zónách placeného stání v pražských ulicích se letos objeví na 360 chytrých parkovacích automatů. Někde již stojí, jinde se teprve budou instalovat. Výběr míst pro jejich osazení přitom není jednoduchý. V potaz se bere nejen dostupnost a viditelnost pro motoristy, rozmístění poduličních sítí, bezpečnost silničního provozu, normy, ale vyhovět je třeba i požadavkům lidí s handicapem, památkářů a mnoha dalším kritériím. Automat by například neměl narušit přirozenou vodicí linii pro nevidomé či stát v blízkosti národní kulturní památky. Ke každé lokalitě proto společnost ELTODO, která má výstavbu nových zón placeného stání zadánu od TSK, přistupuje naprosto individuálně. Mnohde přitom situaci komplikují poduliční sítě, které nejsou zaneseny v mapových podkladech, a po jejich objevení je nutné pro automat hledat nové místo.

Nové chytré parkovací automaty vyrostou v letošním roce ve vybraných lokalitách Prahy 3, 5, 6 a 8. Technici je osazují podle projektové dokumentace, s ohledem na konkrétní situaci v terénu, automaty musí být motoristům dostupné a dobře viditelné v rámci parkovacích míst, které mají obsluhovat. Každý automat by měl obsloužit zhruba 70 – 90 parkovacích míst.

Pouze na pozemcích hl. města Prahy

Parkovací automaty vždy stojí výhradně na komunikacích, respektive chodnících ve vlastnictví hl. města Prahy. „Spolu s tím se při výběru lokalit pro jejich umístění bere ohled na bezpečnost silničního provozu, například na rozhledové poměry a odstup od hrany chodníku. Nutné je i zajištění průchozí šířky chodníku, ta by obecně měla být 1,5 metru. V odůvodněných případech je ale možné technické vybavení komunikace, mezi něž patří i automaty, umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 90 centimetrů,“ vysvětluje manažerka úseku Parkování společnosti ELTODO Dana Jurášková. Jak ale dodává, kritérií, jež ovlivňují pozici automatu, je mnohem více. K základním podmínkám patří umístění mimo vedení inženýrských sítí. „Už se nám ale stalo, že jsme při výkopových pracích narazili na poduliční sítě, které nebyly v původní dokumentaci zaznamenány. Pro automat jsme pak museli hledat jiné místo a nově připravovat celou dokumentaci,“ popisuje Dana Jurášková.

Prostor pro nevidomé i vozíčkáře i pro zimní údržbu chodníků

Významným faktorem jsou i potřeby slabozrakých a nevidomých – automaty se proto umisťují tak, aby pokud možno zůstaly zachovány přirozené vodicí linie, což jsou fasády domů či ploty. Stejně tak jsou respektovány normy průjezdnosti invalidních vozíků. Počítat se přitom musí i se zimní údržbou chodníků a tím, aby zde dokázala projet potřebná mechanizace. Stejně tak je třeba hledět na zachování manipulačního prostoru pro okolní zařízení, které už je v místě nainstalováno, například lampy veřejného osvětlení či odpadové nádoby. Parkovací automaty také nesmí stát v místě okapových svodů a musí být vhodně začleněny do prostoru. Respektují se i podmínky památkářů. Automaty se proto neumisťují do blízkosti národních kulturních památek, kostelů, památníků apod. „Aby se ráz ulic narušil co nejméně, snažíme se, aby stály především v linii sloupů veřejného osvětlení, stromořadí či u obrubníků ulic,“ uvádí Dana Jurášková.

Výstavba automatů finišuje

Pozice některých parkovacích automatů přitom bylo nutné dodatečně upravit. Problémem byly jak nevyznačené poduliční sítě, tak například nové stavební úpravy lokality či dlouhodobé probíhající uzávěry. „Výstavba parkovacích automatů v současnosti finišuje, momentálně už je na svých místech více než 75 % automatů. Všechny by měly být osazeny do termínu plánovaného startu parkovacích zón,“ říká závěrem Dana Jurášková ze společnosti ELTODO.