Energetické systémy

Rekonstrukce trakční měnírny ve Výškovicích

NÁZEV Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice
POPIS Předmětem realizované zakázky je kompletní rekonstrukce stavební části, dodávka 3ks trakčních transformátorů 1100 kVA, transformátorů vlastní spotřeby, rekonstrukce kobek 22 kV, dodávka veškeré kabeláže vn, nn, slaboproud, dodávka stejnosměrné technologie, EZS, EPS, kamerový systém apod.
INVESTOR Dopravní podnik Ostrava a.s.
REALIZACE 03/2020-07/2020

 

Obnova TR Kolín

NÁZEV TR Kolín západ – obnova transformovny
POPIS Předmětem realizované zakázky je kompletní rekonstrukce rozvodny 110/22kV, kde stavební práce obnášely zejména demolice a demontáž HOK a POK rozvodny R110kV, kabelové kanály, stání transformátorů a tlumivek. Vybudována byla dvě nová krytá stanoviště pro transformátory 110/22kV, krytá stanoviště tlumivek do výkonu 2x 6,3MVA, Budova společných prostor (BSP) a stavba nekryté venkovní rozvodny 110kV.
INVESTOR ČEZ Distribuce, a.s.
REALIZACE 08/2017-12/2019

Náhradní zdroj energie pro Vojenské lázeňské a rekreační zařízení – Slapy nad Vltavou

NÁZEV VLRZ – náhradní zdroj energie pro VRÚ nákup
POPIS Předmětem realizované zakázky je dodávka a montáž motorgenerátoru SDMO D 630 v kontejnerovém provedení ISO, vč. projektové dokumentace a projednání s dotčenými orgány státní správy, úprava rozvodny NN, stavební a výkopové práce. Servisní smlouva do roku 2022.
INVESTOR Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
REALIZACE 03/2017-11/2017

Rekonstrukce energocentra Trnovany u Litoměřic

NÁZEV Lokalita č. 5 – rekonstrukce energocentra
POPIS Předmětem realizované zakázky je dodávka a instalace kapotovaného motorgenerátoru 800 kVA včetně strojní části, 2x transformátor 22/04 kV, 1000 kVA, 6 pole rozváděčů VN včetně ochran, 12 polí rozváděče NN, stejnosměrný zdroj apod.
INVESTOR Česká republika – Ministerstvo obrany
REALIZACE 05/2016-04/2017

Rozvodna Brno Opuštěná

NÁZEV Rozvodna R 110 kV Brno – Opuštěná
POPIS Předmětem realizované zakázky je realizace souboru staveb: R ll0 kV Brno – Opuštěná (BNO); Kabel ll0 kV Brno – Trnitá a Brno, k.ú. Trnitá, kabelové vývody z R Opuštěná, etapa I; Kabelový kanál Trnitá pro R Opuštěná a Brno, k.ú.Trnitá,Odbočení z kolektoru Opuštěná do kabelového kanálu E.ON.
INVESTOR E.ON Distribuce, a.s.
REALIZACE 06/2015-02/2017

Nový náhradní zdroj pro FN Brno

NÁZEV FN Brno – Nový náhradní zdroj včetně stavebních a elektrických úprav
POPIS Předmětem realizované zakázky je provedení stavebních úprav pro instalaci NZ, elektrických úprav, rozváděče NN Schrack, NN přístroje a vypínače Schrack, Siemens a Schneider Electric. Použité systémy: NZ SDMO X 1100C Eurosilent, 1100 kva/880 kVa Stand-by
INVESTOR Fakultní nemocnice Brno
REALIZACE 11/2016-12/2016

Rekonstrukce technologie měníren v Ústí nad Labem

NÁZEV Rekonstrukce technologie měníren v Ústí nad Labem – Bratislavská, Předlice a V Podhájí
POPIS Předmětem realizované zakázky je výměna technologie trakčních měníren zahrnující výměnu rozváděče VN, trakčních transformátorů, transformátorů vlastní spotřeby, nastavení ochran. Součástí byly také demontážní práce, dodávka potřebné kabeláže, uvedení do provozu apod.
INVESTOR Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
REALIZACE 12/2015-03/2016

Ekologizace energetického zdroje v Synthesia, a.s.

NÁZEV Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování a OZE v Synthesia, a.s.
POPIS Předmětem realizované zakázky je demontáž rozvaděčů VN a NN, ochran a transformátorů. Dodávka a montáž nových rozvaděčů 6kV, 0,4kV, 2ks nízkoztrátových transformátorů 6/0,4kV 2500 kVA. Dodávka a montáž kabelových tras, ovládacích skříní apod.
INVESTOR HN Technology s.r.o.
REALIZACE 04/2014-01/2016

Kompletní obnova Elektrárny Prunéřov II

NÁZEV Kompletní obnova Elektrárny Prunéřov II – bloky C,D,E
POPIS Předmětem realizované zakázky je provedení kompletních revizí elektro veškerého technologického zařízení.
INVESTOR Siemens, s.r.o.
REALIZACE 09/2013-09/2016

Oprava trafostanice v areálu Letiště Praha

NÁZEV Oprava trafostanice TS 9
POPIS Předmětem realizované zakázky je demontáž rozvaděčů VN, ochran, transformátorů, odpojovačů, stejnosměrného zdroje GS/24V DC a vlastní spotřeby. Následně dodávka a montáž nového rozvaděče 22kV, 0,4 kV, nízko ztrátového transformátoru 22kV 630 kVA a 250 kVA, odpojovače 22kV, zdroje GSU-24V DC a vlastní spotřeby. Dodávka a zprovoznění řídícího systému a výměna kabelové přípojky VN, vč. zemních prací.
INVESTOR Letiště Praha, a.s.
REALIZACE 09/2014-06/2015

Modernizace rozvodny 22kV v Kolíně

NÁZEV Modernizace rozvodny 22kV – dvousystémové kobkové provedení
POPIS Předmětem realizované zakázky je kompletní vypracování realizačních projektů pro rozvodnu 6kV a 22kV, přepojení stávajících transformátorů TVS3 a TVS4 z rozvaděčů přímo do kobkové rozvodny 6kV, kabelové rozvody, výměna elektromechanických ochran za ochranný dig. terminál. Dále kompletní demontáže a stavební úpravy rozvodny. Dodávka a montáž nové dvousystémové kobkové rozvodny 22kV (12 kobek) včetně řídícího systému.
INVESTOR Veolia Energie Kolín, a.s.
REALIZACE 10/2014-12/2015

Dodávka trafostanic pro stavbu Myslbekova – Prašný most, Špejchar – Pelc Tyrolka

NÁZEV Stavba Myslbekova – Prašný most, Špejchar – Pelc Tyrolka
POPIS Předmětem realizované zakázky je kompletní dodávka technologie trafostanic 22kV TGC 1, TGC 3, TGC 4, TGC 5, TGC 6 – rozváděče VN, NN, transformátory, kabelové vedení VN, NN, revize a stavební přípomoce
INVESTOR Skanska a.s.
REALIZACE 06/2011-09/2015