Ostatní činnosti

NÁZEV Zřízení a provoz zóny placeného stání v hl.m.Praze
POPIS Projekt, dodávka, instalace a zprovoznění parkovacích automatů
Zapojení parkovacích automatů do dohledového centra.
Výběr hotovosti z parkovacích automatů, zprostředkování platby bankovními kartami, převod na účet města.
Provoz, opravy a údržba parkovacích automatů.
Projekt, dodávka a instalace dopravního značení.
Opravy a údržba dopravního značení souvisejícího se zónou placeného stání.
Monitoring zóny placeného stání – evidence parkujících vozidel, evidence dopravního značení, evidence podezření na přestupek.
Přenos dat provozu ZPS do centrálního informačního systému města.
INVESTOR Hl.m.Praha zastoupené Technickými službami hl.m.Prahy
REALIZACE 2016 – trvá