Výroba a dodávka zastávkových přístřešků pro hl. m. Prahu

Velký úspěch slaví společnost Energovod CZ, a.s., která se zúčastnila otevřené veřejné soutěže na výrobu a dodávku městského mobiliáře pro hlavní město Prahu a danou zakázku v hodnotě téměř 230 milionů korun vyhrála. Rámcová smlouva se společností Technologie hlavního města Prahy byla podepsána dne 16. 7. 2021 na dobu 24 měsíců s možností prodloužení o dalších 12 měsíců.

Co je předmětem zakázky?

Výroba a dodávka zastávkových přístřešků, zábradlí a odpadkových košů podle návrhů vyhotovených společností ARTĚL, spol. s r.o. po dobu 2 let. Hodnota veřejné zakázky činí 227 888 890 bez DPH.

Za dobu trvání rámcové dohody zajistíme výrobu minimálně:

  • 650 ks zastávkových přístřešků různých typů;
  •  580 ks velkokapacitních košů.

Nové zastávky najdete v Praze i okolí

Nový městský mobiliář bude instalován na území hlavního města Prahy a také v okrese Praha – západ a Praha – východ.

Vizualizace nového zastávkového přístřešku ( zastávka Šumavská)

Vizualizace nového zastávkového přístřešku (zastávka Šumavská)

Výroba městského mobiliáře bude probíhat na základě objednávek zadavatele vyplývajících z rámcové dohody.

Dle smlouvy a přiloženého harmonogramu, prvotní dodávka mobiliáře má být dodána již letos v říjnu. Nyní nás čeká výroba vzorku, který musíme do 6 týdnů zadavateli odevzdat.

 

 

 

Nová moderní zastávka je již nyní k vidění na Palackého náměstí. 

Vyrábět budeme hned několik typů zastávkových přístřešků

 Zastávkový přístřešek - Standard

Zastávkový přístřešek – Standard

 Zastávkový přístřešek - Prodloužený rozměr

Zastávkový přístřešek – Prodloužený rozměr

Zastávkový přístřešek - Zkrácený

Zastávkový přístřešek – Zkrácený

 Zastávkový přístřešek - Oboustranný

Zastávkový přístřešek – Oboustranný

Zastávkový přístřešek - mobilní

Zastávkový přístřešek – mobilní