Výroba dopravního značení a portálů pro dálniční úseky

Pro 3 významné zakázky společnosti EUROVIA zajistíme výrobu portálů a dopravního značení na dálniční úseky D5, D35 a D7.  Jedná se o modernizovaný úsek vnitřního okruhu D5 u Plzně, nově vznikající obchvat D7 u Loun a o nový úsek D35 Časy – Ostrov.

 

Úsek D5 Plzeň – Bolevec

V rámci modernizace vnitřního okruhu Plzně zajišťují naše výrobní závody výrobu 4ks portálů včetně betonových patek a osazení a současně také výrobu svislého a vodorovného dopravního značení. Jedná se o první akci, kam budeme dodávat vlastní portály, které má společnost Klement a.s. schválené Ředitelstvím silnic a dálnic. Výrobu zajistí naše dceřiná společnost Energovod CZ, a.s. Samotná realizace proběhne přelomem jara a léta tohoto roku.

Výkres portálu

Úsek D7 – Louny

Pro nově vznikající obchvat D7 u města Louny budeme dodávat 1 ks informačního poloportálu včetně LED značek PDZ a ZPI a 2 ks poloportálů pro pevné svislé dopravní značení. Součástí zakázky je také další svislé dopravní značení. Realizace je plánována od podzimu 2021 do jara 2022.

Výkres poloportálu

Úsek D35 Časy – Ostrov

Pro nový úsek dálnice D35 Časy – Ostrov zajistíme dodávku proměnného dopravního značení. Termín realizace je plánován na jaře 2022.

„PDZ“ – Proměnlivé dopravní značení