Výstavba meteostanic v Moravskoslezském kraji

V rámci obchodní spolupráce s naším dlouholetým partnerem, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, se vyplatila cílevědomá obchodní aktivita a odvedená práce. Společnost ELTODO, a.s. získala zakázku na dodávku a montáž 3 nových silničních meteostanic v Moravskoslezském kraji. Na realizaci se společně s námi podílí naše dceřiná společnost Vegacom a.s., která zajišťuje zemní práce v celém rozsahu a další dvě společnosti, které působí v tomto odvětví.

Jedná se o následující lokality:

 • D56 v obci Paskov,
 • I/11 v obci Havířov – Bludovice,
 • I/46 v obci Rohov.

Účelem zřízení meteostanic je zajištění monitorování úseku silnice tzv. příslušenstvím METEO, které je tvořeno:

 • dvěma přehledovými kamerami s přísvitem (pouze snímkují komunikaci),
 • vozovkovým senzorem teploty, hloubkovým senzorem teploty,
 • senzory na teplotu a vlhkost, srážkoměrem,
 • dohledoměrem a senzorem na měření směru a rychlosti větru
 • a příslušenstvím (NN rozvaděč + řídící jednotka).

Stav rozpracovanosti k 16. 12. 2019:

D56 v obci Paskov:

 • meteostanice dokončena a zprovozněna dne 4. 12. 2019

I/11 v obci Havířov – Bludovice:

 • připraveny základy a NN přípojka,
 • montáž technologie,
 • předpokládané dokončení v lednu 2020.

I/46 v obci Rohov:

 • připraveny základy a NN přípojka,
 • instalována svodidla a montáž technologie,
 • předpokládané dokončení v lednu 2020.

Meteostanice Paskov