Zahájení servisních prací pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Ve středu 11. 3. 2020 došlo k oficiálnímu předání podepsané smlouvy týkající se provádění pravidelných revizí, kontrol a servisu EPS a provádění revizí systémů domácího rozhlasu s nuceným odposlechem, napojených na EPS v areálu FN HK.

Místem plnění servisních činností je celý areál nemocnice a náš servisní tým bude o tuto zakázku pečovat po dobu 4 let v pravidelných intervalech dle požadavků zadavatele.

Zadavatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Název zakázky: Provádění pravidelných revizí, kontrol a servisu EPS provádění revizí systémů domácího rozhlasu s nuceným odposlechem napojených na EPS v areálu FN HK

Hodnota zakázky: 758 784,- Kč

Platnost smlouvy: 1. 3. 2020 až 28. 2. 2024

 

Co vše je předmětem smlouvy?

V rámci elektrické požární signalizace (EPS):

  • provádění pravidelných periodických kontrol a revizí v souladu s platnými ČSN EN
    a platnými předpisy,
  • provádění servisních prací a oprav zařízení (případné výměny komponentů)
  • a provádění ostatních nutných prací souvisejících s realizací zakázky.

V rámci domácího rozhlasu s nuceným odposlechem:

  • provádění revizí systémů v souladu s platnými normami ČSN EN a platnými předpisy.

Náš servisní tým bude zajišťovat zkoušky zařízení EPS a pravidelné revize dle platných norem a předpisů pro EPS. Pravidelné revize a kontroly činnosti zařízení EPS budou prováděny každý měsíc. FN Hradec Králové disponuje s monitorovacím systém ALVIS, pro který budou v rámci smlouvy zajištěny opravy a konfigurace dle potřeby. Dále budou prováděny servisní práce na zařízení EPS. V případě, že se při revizi či prohlídce zjistí závada, provede se oprava zařízení. Opravami je myšlena zejména výměna požárních čidel, požárních tlačítek, akumulátorů ústředen EPS a komunikátoru spojení ústředny EPS ALVIS. Součástí všech těchto servisních prací je také vypracování příslušných zpráv, protokolů a zápis do knih EPS.

Velín FN HK

Pracoviště, se kterým bude náš servisní tým nejvíce komunikovat je tzv. Velín. Jedná se
o pracoviště, odkud je kontrolován a ovládán provoz zařízení. O každé plánované servisní činnosti musí být tito pracovníci včas informováni.

Vjezd do FN HK

Doufáme, že bude objednatel se servisem spokojen a že se nám podaří navázat spolupráce i na jiných zakázkách!

Najdete nás také na Facebooku a Linkedinu.