Zvýšení výkonu trafostanice a výměna kabelů VN na pražském letišti

Pro našeho významného obchodního partnera, Letiště Praha, a.s., aktuálně realizujeme dvě zakázky. Jedná se o navýšení výkonu trafostanice TS12 a výměnu kabelů VN.

Navýšení výkonu trafostanice

Předmětem zakázky je provozní výměna transformátorů T2 a T3 ve stanici TS12 ležící přímo na ranveji letiště. Hlavním účelem výměny je navýšení výkonu trafostanice, která pokryje veškeré požadavky na napájení přistávacích drah a pojezdových ploch. Stanice je nyní vybavena 3 transformátory o výkonu 400 kVA. Naším úkolem bude výměna dvou stávajících transformátorů za nové o výkonu 1000 kVA a výměna kabeláže VN i NN. Samotná realizace je podřízena požadavkům objednatele a výměna proběhne bez omezení letového provozu.

Stávající transformátor o výkonu 400 kVA

Trafostanice TS12

Výměna kabelů VN

V současné chvíli náš realizační tým pracuje na zakázce týkající se obnovy vedení technické infrastruktury – kabelového vedení 6,3 kV. Hlavním účelem zakázky je zajištění distribuce elektřiny v distribuční síti Letiště Praha. Důvodem obnovy je technická zastaralost zařízení, která způsobuje vyšší ztráty a nárůst poruchovosti technické infrastruktury.

Minulý týden započala 1. etapa výkopových prací, která se nyní přesunula do S. R. A. zóny.
2. etapa výkopových prací bude prováděna v ulici K Letišti. Součástí prací jsou také řízené protlaky pod touto komunikací. Předpokládané dokončení realizace je konec června.

Na obrázku níže můžete vidět trasu, kudy obnovované kabely VN povedou. Délka trasy je kolem 1 km a začíná u transformační stanice TS JIH, pokračuje pod komunikací K Letišti směrem do areálu Letiště Václava Havla a zakončena je ve spojkovišti VN.

Úsek opravovaných kabelů VN

Výkopové práce v S.R.A. zóně

 

Jsme také na Facebooku a Linkedinu.