Osvětlení

“ Světlo je základním prvkem lidského života. Naším hlavním posláním je zvyšovat jeho kvalitu.“

Naší hlavní misí je zkvalitňování nejen technické, ale i estetické úrovně venkovního i vnitřního osvětlení. V běžném životě to znamená, že se snažíme výraznou měrou přispět ke zvýšení spokojenosti lidí a turistické atraktivity měst a obcí. Jenom kvalitní a promyšlené systémy osvětlení dokážou vytvořit pozitivní atmosféru, zvýšit bezpečnost a v neposlední řadě také zajistit ekonomickou efektivnost. Po více než 60 letech zkušeností pečujeme o více než 245 000 světelných bodů, přičemž jen za posledních 15 let dosáhly naše investice výši 2,3 miliardy Kč.

Klíčová řešení

Interiérové osvětlení

Aplikace správy obce a DTM

Osvětlení sportovišť

Adaptivní osvětlení cyklostezek

Revitalizace a rozvoj osvětlení

Úsporné a bezpečné osvětlení

Zvyšování atraktivity měst a obcí

Správa a evidence majetku

Odborná podpora

Produktové listy

Prohlášení o vlastnostech