Preference veřejné dopravy

Řešení preference městské hromadné dopravy (MHD) zajišťuje plynulý průjezd dopravně zatíženými křižovatkami a tím výrazně zrychluje a zkvalitňuje městskou hromadnou dopravu. V případě preference MHD dochází k časovým úsporám na linkách MHD, ke zkrácení jízdních dob, což vede k jejich větší atraktivitě pro cestující a k finančním úsporám  pro provozovatele díky potřebě menšího množství autobusů a řidičů. Dalším nezanedbatelným přínosem je snížení emisí CO2 a NO produkovaných autobusy MHD.

V případě preference vozidel integrovaného záchranného systému (IZS) lze zajistit rychlejší, a především bezpečnější průjezdy světelně řízenými křižovatkami a zajistit tak možnost rychlejšího příjezdu na požadované místo. Naše řešení zvyšuje bezpečnost nejen pro řidiče vozidel IZS, ale i pro ostatní účastníky provozu.

Soubor ke stažení: Preference veřejné  dopravy

 

 

Pokud vás zajímá tato problematika, kontaktujte nás na tel. +420 261 343 719 nebo nám napište na e-mail doprava@eltodo.cz případně vyplňte kontaktní formulář

Jméno*

Příjmení*

E-mail*

Tel.

Předmět*

Váš vzkaz*

* Povinné údaje