Společnost Eltodo

Eltodo, a.s. patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byla založen v roce 1991 a postupně rozšiřovala portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je společnost Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.
Eltodo se zaměřuje na tradiční odvětví, jakými jsou energetika, doprava a veřejné osvětlení, a ve stále větší míře i na obory moderní, jakými jsou například telekomunikace, developerské projekty nebo řízení inteligentních budov. Finanční a lidské zdroje umožňují skupina Eltodo realizovat komplexní zakázky od projekce, přes výrobu, montáž, uvádění do provozu až po následnou údržbu.
Svoji budoucnost společnost Eltodo staví na vysoké odbornosti a profesionalitě svých zaměstnanců a na kombinaci českých průmyslových tradic s mezinárodními technologickými a manažerskými trendy.
Česká republika a Slovensko jsou hlavními trhy skupiny Eltodo, ale význam zakázek a aktivit skupiny v dalších evropských zemích roste. 

Klíčová řešení

Certifikace

Historie

Členství v organizacích

Vzdělání, věda a výzkum

Operační program Zaměstnanost

Průvodce podáním žádosti

Aplikace eZadost

Compliance

Whistleblowing

Ochrana osobních údajů

Všeobecné nákupní podmínky