Certifikace

Hlavním cílem činnosti společnosti ELTODO, a.s. a skupiny kolem ní je poskytovat zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Splnění záměrů a cílů společnosti v oblasti kvality (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 45001), managementu kontinuity podnikání (ISO 22301), IT služeb (ISO/IEC 20000-1), bezpečnosti informací (ISO/IEC 27001) a jakost při svařování (ISO 3834-2) je zajišťováno integrovaným systémem managementu, který je nedílnou součástí řízení společnosti. Tyto záměry a cíle jsou vyjádřeny v Politice integrovaného systému.
Získané certifikáty nás zavazují k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu ve všech oblastech a k uspokojování stále rostoucích požadavků našich zákazníků.