Citidea

Citidea představuje integrační platformu pro sběr, zpracování dat, poskytování informací a případně řízení distribuovaného systému. Své uplatnění nalezne především při integraci autonomních smart řešení v konkrétní lokalitě, na definovaném prostoru/území.

Citidea byla primárně vyvinuta jako centrála pro Smart City, avšak je možno ji využít i pro komerční a průmyslové areály i dopravní infrastrukturu. Citidea míří na zákazníky, kteří v současnosti již provozují, nebo uvažují s nasazením Smart řešení a vyžadují integraci do jednotného prostředí, které umožní snadnou správu a ovládání systému a bude připraveno na další rozvoj. Typickým zákazníkem jsou města a obce, která spravují řadu technologických zařízení umístěna na svém území. Přidanou hodnotu centrály Citidea ocení nejen vedení měst a obcí, ale i pracovníci servisních organizací. Výstupy z Citidea je možné publikovat na webu a tím poskytovat užitečné informace obyvatelům a návštěvníkům města.

současné době řídící platforma obsahuje následující moduly:
  • Řízení a sledování dopravy (monitoring funkce SSZ, sběr dopravních dat, dynamické řízení dopravy, identifikace incidentů)
  • Sledování budov zabezpečených objektů (monitorovací funkce EPS, EZS)
  • Doprava v klidu (sledování využití parkovacích kapacit, monitorování parkovacích automatů, navádění na parkoviště)
  • Kamerový dohled (monitorování funkčnosti, statistiky, živý obraz, ovládání)
  • Sledování kvality životního prostředí (imisní stanice, hlukoměry, meteostanice, čidla hladiny vodních toků a nádrží)
  • Veřejné osvětlení (správa veřejného osvětlení – integrace pasportu, monitorování a řízení osvětlení prostřednictvím zapínacích míst, monitorování a řízení osvětlení prostřednictvím světelných bodů – slavnostní osvětlení, přechody pro chodce)

Jedním z modulů, který se zabývá predikcí rizika dopravní nehody je modul Zéta.

Citidea slouží k archivaci a reportování dat, kdy na základě nadefinovaných filtrů lze dohledat rizikové situace. Prostřednictvím zpracovaných dat lze lépe a efektivněji plánovat servis a údržbu připojených zařízení a technologií. Citidea poskytuje jednotné pracovní prostředí nezávisle na technologii, či uživateli  – představuje řešení All in One.

 Za podpory:

Webové stránky: www.citidea.cz

Soubory ke stažení:

Pokud Vás zajímá tato problematika, kontaktujte nás na tel. +420 261 343 719 nebo nám napište na e-mail eltodo@eltodo.cz, případně vyplňte kontaktní formulář.

Kontakt

Napište nám, rádi Vám odpovíme.