Vzdělání, věda a výzkum

Projekty vědy a výzkumu

Společnost ELTODO má bohaté a mnoholeté zkušenosti z projektů na vědecké bázi, které se poté aplikují do praktického života. Níže jsou uvedeny projekty vědy a výzkumu, na kterých se společnost ELTODO podílela jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel.

Ostrovní systém s inteligentním power managementem
Spolehlivostní diagnostika technologických zařízení
Dopady zavádění nízkoemisní mobility na snižování environmentálních vlivů městských aglomerací
Predikce dopravních excesů využívající neuronové sítě
DISPLAY – Pokročilé RGB LED zobrazovací systémy pro dopravní aplikace
INDIVO – Inteligentní diagnostická jednotka stožárů veřejného osvětlení
PRAK – Příprava akčních prvků dopravní infrastruktury
ImoSYS – Inovativní mobilní telematický systém na pozemních komunikacích
eParking – Inteligentní management parkování ve městech
OPKON – Vliv osvětlení pozemních komunikací na nehodovost
ALFA – SMARTNET – Možnost ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech
HADES – Technologické vybavení tunelů se zřetelem na bezpečnost a cenu
RODOS – Centrum pro rozvoj dopravních systémů
SIRID – Nová generace liniového řízení dopravy a testovacího prostředí
UNIR – Univerzální inteligentní řídící jednotka
KVET – Efektivní kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie
NOMŘÍZ – Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu
ZET – Zelený tunel
Informace o projektech financovaných z fondů EU

Společnost ELTODO má bohaté a mnoholeté zkušenosti z projektů na vědecké bázi, které se poté aplikují do praktického života. Níže jsou uvedeny projekty vědy a výzkumu, na kterých se společnost ELTODO podílela jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel.

Informace o projektu realizovaném v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spol. ELTODO EG
Informace o projektu realizovaném v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spol. ELTODO-CITELUM

Kontakt

Napište nám, rádi vám odpovíme