ELTODO Smart City koncept

Jak budou vypadat města budoucnosti? Budou umět cíleně využívat moderní technologie k tomu, aby se v nich jejich obyvatelům lépe žilo. ELTODO Smart city je koncept, který vychází vstříc potřebám moderních měst a obcí. Obyvatelé požadují bezpečnost  v ulicích, hladce fungující dopravu a snadnou komunikaci s úřady. Koncept ELTODO Smart city jim právě toto umožní.

ELTODO Smart city si lze představit jako stavebnici, kterou tvoří sedm hlavních segmentů. Ty se dále člení na vzájemně provázané  oblasti a řešení. Je tedy jen na Vás, kde se rozhodnete začít, další části skládačky můžete postupně snadno přidávat. Plánování  je velmi jednoduché a přehledné. Takto vytvořená řešení navíc podporují inovace a jsou snadno rozšiřitelná. Celá koncepce je také v souladu s plánem Evropské komise a na její spolufinancování lze využít dotačních titulů Evropské unie i národních dotačních programů.

Smart City READY

Jde o jednotlivá řešení a produkty, které fungují izolovaně samy o sobě, ale dají se také propojovat do větších, složitějších celků. Tyto produkty jsou vždy označeny samolepkou Smart city READY. Každé takové Smart city READY řešení hladce a bez problémů zapadá do konceptu ELTODO Smart city.

Nemůžeme přesně vědět, jaké výzvy na města a obce do budoucna čekají, ale je dobré mít připravené nástroje na jejich zvládnutí.  Smart City READY jsou řešení, která pokrývají širokou oblast témat, s nimiž se potýká každá radnice. Ať jde o otázky veřejného  osvětlení, dopravy, nakládání s odpady, bezpečnosti nebo třeba ICT, Smart City READY řešení jsou tou správnou volbou!

Shrnutí

Smart  city je trendem, kterým se dnes vydává stále více měst a obcí. ELTODO Smart city koncepce představuje propracovanou a dostupnou strategii, která vašemu městu  přinese efektivnější využívání stávající infrastruktury i nových moderních technologií. A co je nejdůležitější? Udělá radost lidem ve Vašem městě!

ELTODO Smart city přináší:

Kvalitnější život pro všechny ve městě
100 %
Vyšší prestiž a konkurenceschopnost
100 %
Zlepšení dopravní obslužnosti i celkové infrastruktury
100 %
Rychlou návratnost investic
100 %
Ekonomický růst
100 %
Digitalizaci služeb i řešení
100 %

Ekologie

„Chráníme životní prostředí pro příští generace. Víme, že na ničem jiném v dnešní době tolik nezáleží.“

Naše řešení jsou kvalitní a dostupná. Děláme všechno pro to, abychom dokázali naplnit všechny potřeby našich zákazníků. Zároveň ale víme, že tohle už dávno nestačí. Vnímáme, že v dnešní době je nezbytné, abychom vždy mysleli i na životní prostředí. Jako moderní společnost se hrdě hlásíme k tomu, že jsme ohleduplní k přírodě.

Příklady smart řešení

 • Použití úsporných technologií s dlouhou životností – LED technologie, řízení spotřeby na základě světelných podmínek a aktuální potřeby (přítomnost vozidel, osob atd.)
 • Efektivní MHD – řešení zaměřená na zatraktivnění městské hromadné dopravy před individuální automobilovou
 • Úsporné budovy – inteligentní systémy řízení budov
 • Energetický audit – zjištění informací o využívání energie v budovách
 • Ostrovní systémy – např. zastávky nebo osvětlení se solárními panely, bez nutnosti přívodu elektřiny kabelem
 • Detektory imisí – zjišťování úrovně různých druhů znečištění pro informování obyvatel, řízení dopravy (možnost umístění na sloupech veřejného osvětlení)
 • Meteostanice – využití informací např. při efektivnějším vytápění budov nebo informování obyvatel
 • Inteligentní odpadkové koše – autonomní provoz (solární energie), integrovaný lis pro zvýšení kapacity, detekce naplnění, management svozu odpadu
 • Podpora ekologických způsobů dopravy – elektromobilita, bikesharing (systém provozování sdílených jízdních kol)

Výhody našich řešení

Smart oblasti

Vybrané reference

 • Čistší životní prostředí
 • Snižování energetické náročnosti soustavy (osvětlení, doprava, bezpečnostní systémy)
 • Úspora za nákup energie
 • Informovanost o aktuálním stavu životního prostředí ve městě
 • Sofistikované sytémy odpadového hospodářství
 • Využití obnovitelných zdrojů
 • Omezení imisí škodlivin
 • Snižování spotřeby energie
 • Úsporné osvětlení
 • Preference MHD a IZS v Plzni, od 2010
 • Dodávka zařízení pro automatiku provozu, Praha, 2013-2015
 • Monitoring stavu ovzduší, Praha-Spořilov, 2014
 • Informační systém prevence závažných havárií SYNTHOS, Kralupy nad Vltavou, 2015

Doprava

„Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí.“

Naší nejvyšší prioritou v oblasti dopravních systémů je jejich efektivita a stoprocentní spolehlivost. V segmentu dopravy dodáváme a integrujeme moderní technologická řešení pro řízení dopravy. Proto se již od návrhu projektu důsledně věnujeme tomu, aby jednotlivé části byly naprosto kompatibilní, spolehlivé a úsporné. Výsledkem je maximální užitek s optimálními náklady, přičemž na prvním místě zůstává bezpečnost.

Příklady smart řešení

 • Řízení provozu na základě inteligentního vyhodnocování informací (např. hustota provozu) a poskytování aktuálních informací uživatelům
 • Moderní monitorovací a komunikační centra pro řízení dopravy
 • Preference v dopravě – zajištění přednosti pro vozidla IZS a MHD na světelných křižovatkách
 • Parkovací systémy – moderní řešení vnitřních i venkovních parkovišť, parkovací zóny
 • Kooperativní systémy (C2X) – komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou, např. komunikace vozidel s křižovatkou
 • Modelování dopravy – předběžné vyhodnocení účelnosti změn v dopravě, reakce na krizové situace ad.
 • Proměnné dopravní značení – řízení dopravy podle aktuálních podmínek v provozu
 • Cyklodoprava – např. bikesharing (systém provozování sdílených jízdních kol)
 • Elektromobilita – preference ekologického způsobu dopravy, dobíjecí stanice
 • Inteligentní zastávky – poskytování aktuálních informací cestujícím
 • Dopravní hřiště – vzdělávání i zábava dětí

Výhody našich řešení

Smart oblasti

Vybrané reference

 • Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy
 • Podpora udržitelné dopravy, hromadné dopravy osob
 • Řešení problémů v oblasti parkování
 • Snížení množství emisí i zatížení hlukem
 • Snížení nákladů (provozních, společenských)
 • Řízení dopravy
 • Inteligentní parkovací systémy
 • Preference veřejné dopravy
 • Informační systémy
 • Tunelové systémy
 • Elektromobilita
 • Preference MHD, realizace na celém území ČR
 • Technologické vybavení tunelů, realizace v tuzemsku i zahraničí
 • Systém parkování, Brno, 2014 - 2015
 • Nový systém placeného parkování v Praze, od 2016

Světlo

„Světlo je základním prvkem lidského života. Naším hlavním posláním je zvyšovat jeho kvalitu.“

Naším cílem je zkvalitňování nejen technické, ale i estetické úrovně venkovního i vnitřního osvětlení. V běžném  životě se proto snažíme výraznou měrou přispět ke zvýšení spokojenosti místních obyvatel i turistické atraktivity měst a obcí. Jenom kvalitní a promyšlené systémy osvětlení dokáží vytvořit pozitivní atmosféru, zvýšit bezpečnost a v neposlední řadě také zajistit ekonomickou efektivnost. V České republice neexistuje společnost, která by nám  mohla komplexností služeb v oblasti osvětlení konkurovat.

Příklady smart řešení

 • Síť veřejného osvětlení jako jednotná nosná a napájecí platforma pro Smart systémy
 • Dynamická regulace veřejného osvětlení v závislosti na světelných podmínkách
 • Unikátní systém měření a optimalizace intenzity veřejného osvětlení (MOMOK)
 • Zvýšení atraktivity města – moderní, úsporné veřejné osvětlení (včetně replik historických světel), nasvícení vybraných památek
 • Veřejné osvětlení jako inteligentní bod – přenos energie, ICT služeb a dat
 • Vytvoření konceptu přehledného města – místní informační a orientační systém obce (MIOS), např. turistické ukazatele, informační proměnné dopravní tabule
 • Interaktivní řešení osvětlení – možnost ovlivnění barvy světla, jeho dynamiky apod. za pomoci mobilního telefonu nebo pohybem
 • Přechody pro chodce – osvětlení zvýrazňující chodce při snížené viditelnosti
 • Monitoring a dálková správa – přenos informací o provozních a poruchových stavech na centrální místo (dispečink), dálkové ovládání soustavy
 • Komplexní řešení interiérového osvětlení
 • Napojení lamp veřejného osvětlení na nabíječky pro elektromobily

Výhody našich řešení

Smart oblasti

Vybrané reference

 • Úspora nákladů
 • Zvýšení bezpečnosti občanů
 • Zvýšení atraktivity obce
 • Možnost využití dat z monitorovacích zařízení nainstalovaných na sloupech veřejného osvětlení
 • Úsporné a bezpečné osvětlení
 • Revitalizace a rozvoj osvětlení
 • Zvyšování atraktivity měst a obcí
 • Elektromobilita
 • Správa veřejného osvětlení ve 360 lokalitách ČR, 230 000 svítících bodů (Praha, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, ale i Košice)
 • Osvětlení historických památek - Zámecké náměstí, Teplice, 2013
 • Energetický audit a projekt revitalizace veřejného osvětlení, Chomutov, 2014
 • Světelně-technické výpočty osvětlenosti v ulicích Kodaně, aktualizace dat o veřejném osvětlení, Kodaň, 2014–2015

Informace

„Našim klientům pomáháme udržet krok s dobou, která je stále rychlejší a stále více orientovaná na digitální technologie.“

Žijeme v digitální době. Snažíme se, abychom byli v každém ohledu rychlejší, výkonnější, spolehlivější a bezpečnější. Jen tak totiž zaručíme našim klientům náskok před konkurencí.

Příklady smart řešení

 • Integrace dat ze všech systémů v cloudu – vzdálený přístup z různých zařízení
 • Jednotný informační portál města – jednodušší komunikace obyvatel s úřady
 • Bezpečnost dat – šifrování dat a komunikace, cloudové řešení včetně vlastního datového centra, ochrana proti selhání HW, systémy řízení oprávnění
 • Automatizace a optimalizace procesů – např. v oblasti přestupkové agendy měst (systém se sám o vše postará)
 • Reporting a analýza veškerých dat z ELTODO Smart city
 • Podpora turismu – např. tvorba mobilních aplikací pro prohlídky měst
 • Vizualizace návrhů řešení
 • Internet věcí – propojení vestavěných zařízení s Internetem, např. přenos a následné vyhodnocení informací o spotřebě energie v inteligentních budovách

Výhody našich řešení

Smart oblasti

Vybrané reference

 • Dostupnost služeb od 99,98 % a více
 • Úspora nákladů
 • Rozsáhlé portfolio podporovaných technologií
 • Špičkový vývojový a realizační tým (software i hardware)
 • Služba může být dostupná z jakéhokoliv místa s připojením k internetu
 • Synergie ICT služeb (Vegacloud, TELCO)
 • Telekomunikační sítě
 • Informační systémy
 • Kybernetická bezpečnost
 • Vizualizační a virtuální služby
 • Cloudové služby
 • Řešení telekomunikačních sítí pro O2, T-Mobile a Vodafone, od 2010
 • Návrh řešení a vývoj dopravní řídicí ústředny, Hradec Králové, 2011
 • Magistrát hl. Prahy – pronájem nebytových prostor DC, Praha, od 2011
 • Automatický sběr dat - Zóny parkovacích stání, Praha, 2016

Energetika

„Naši práci charakterizují spolehlivá, rychlá a kvalitní řešení, která šetří vaše peníze.“

Již nyní umíme komplexně vyřešit elektrovybavenost velkých celků energetických systémů a dále posouváme hranice svých možností. Podporujeme modernizaci energetických celků a hledáme nové cesty, jak zvýšit jejich efektivitu a spolehlivost. Poskytujeme komplexní služby a implementujeme pokrokové technologie tak, aby naši klienti mohli být ekologičtější a současně i úspornější.

Příklady smart řešení

 • Projektování a vybudování infrastruktury smart sítí – např. kabeláž, inteligentní rozvaděče, snímače
 • Energetický audit – zjištění informací o využívání energie v budovách s možným návrhem řešení na úspory
 • Optimalizace stávajících energetických soustav za účelem snížení nákladů na provozování zařízení
 • Použití úsporných technologií s dlouhou životností – např. LED
 • Internet věcí – propojení vestavěných zařízení s Internetem, např. pro přenos a následné vyhodnocení informací o spotřebě energie v inteligentních budovách
 • Elektromobilita – preference ekologického způsobu dopravy, dodávka a následný servis dobíjecích stanic

Výhody našich řešení

Smart oblasti

Vybrané reference

 • Výhodný poměr ceny, technické úrovně a kvality
 • Bezpečnější provoz
 • Úspora nákladů
 • Krátká reakční doba při odstraňování závad
 • Energetické zdroje
 • Energetické sítě
 • Energetické systémy spotřebitelů
 • Energetické úspory
 • Elektromobilita
 • Letiště Václava Havla – Rekonstrukce Trafostanic Praha, 2011-2015
 • Rekonstrukce Národního domu – kompletní rekonstrukce původního objektu, Karlovy Vary, 2013-2015
 • Modernizace rozvodny 22 kV – dvousystémové kobkové provedení, Kolín, 2014-2015
 • Modernizace rozvodů nízkého napětí a systém řízení ve stanicích metra Skalka a Strašnická, Praha, 2014-2016

Budovy

„Každou jednotlivou budovu vidíme jako samostatný celek a naším úkolem je vystavět ho tak, aby perfektně fungoval.“

Uvědomujeme si, že každá budova se skládá z detailů, které spolu musí tvořit symbiotický systém. Součástí tohoto systému jsou i lidé, kteří v budově pracují, odpočívají, sportují – jednoduše řečeno žijí. Člověk v průměru stráví v interiérech budov více než 80 % života. Proto je naším hlavním cílem vybavit budovy tak, aby byla zajištěna bezpečnost lidí, ekonomická funkčnost budov a příjemné životní prostředí.

Příklady smart řešení

 • Inteligentní budovy – systémy komplexního řízení budov
 • Integrované systémy, např. zabezpečení, požární signalizace, přístupový a kamerový systém
 • Široké možnosti instalace a zapojení osvětlení
 • Instalace informačních a komunikačních technologií v budovách
 • Řízená evakuace budov – automatizované řízení rozhlasu a značení
 • Infopanely – zobrazení libovolných informací pro uživatele
 • Energetický audit – zjištění informací o využívání energie v budovách

Výhody našich řešení

Smart oblasti

Vybrané reference

 • Bezpečné prostředí v budovách
 • Úspora nákladů
 • Příjemnější životní prostředí uvnitř budov
 • Automatizovaný, příp. i vzdálený dohled nad rizikovými oblastmi zařízení budov
 • Analýza proveditelnosti integrace stávajících technologií
 • Řídící systémy
 • Bezpečnostní systémy
 • Energetické vybavení
 • Měření a regulace
 • Řídící systém centrálního zdroje chladu OC Forum Nová Karolina, Ostrava, 2011-2012
 • North-line, a.s. (GD: PRŮMSTAV, a.s.) – projekt: obchodně administrativní budova, Karlín Hall - dodávka systémů technické ochrany budov, Praha, 2012
 • CPI (GD: Metrostav, a.s.) – projekt: obchodně administrativní budova, Quadrio dodávka systémů technické ochrany budov, Praha, 2013
 • Rekonstrukce Národního domu, Karlovy Vary, 2013-2015