Certifikace

Hlavním cílem činnosti společnosti ELTODO, a.s. a skupiny kolem ní je poskytovat zákazníkům kvalitní výrobky a služby.
Splnění záměrů a cílů společnosti v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zajišťováno integrovaným systémem managementu, který je nedílnou součástí řízení společnosti.
Tyto záměry a cíle jsou vyjádřeny v Politice kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.
Ve společnosti byl jako první zaveden systém managementu kvality, který byl v následujících letech doplněn o systém environmentálního managementu a systém managementu BOZP.
Oceněním integrace všech uvedených systémů managementu je udělení Zlatého certifikátu.
Získané certifikáty nás zavazují k neustálému zlepšování systému managementu ve všech třech oblastech a k uspokojování stále rostoucích požadavků našich zákazníků.