Hlášení poruch

800 101 109

NON STOP
volání zdarma

Děkujeme za nahlášení poruchy

Vaše hlášení bude doručeno centrálnímu dispečinku společnosti, který toto oznámení předá odpovědným servisním pracovníkům naší společnosti a zajistí odstranění závad(y).

 
Závady můžete nahlásit telefonicky: 800 101 109 – NON STOP volání zdarma.
 

Datum: 

Druh poruchy *

Popis poruchy *

Jiné

Místo poruchy

Jméno oznamovatele

E-mail oznamovatele *

Telefon oznamovatele

* Povinné údaje

 
 
 
 
SLEDOVÁNÍ NAHLÁŠENÝCH PORUCH – Aplikace skupiny ELTODO pro sledování nahlášených poruch 

 

Děkujeme za projevenou ochotu a spolupráci.
 
Centrální dispečink
Tel: 800 101 109 pro NON STOP volání zdarma

ELTODO, a. s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4

eltodo@eltodo.cz