Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost – ELTODO, a.s.

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy ELTODO, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013136, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, právních, účetních, obecných IT a technických aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky:

Celkem se vzdělávání zúčastní 181 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 46 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.
Operační program Zaměstnanost – ELTODO OSVĚTLENÍ

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání pro všechny zaměstnance firmy ELTODO OSVĚTLENÍ, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013175, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců. Účastníci se budou vzdělávat v oblasti manažerských, komunikačních, ekonomických, právních, účetních, obecných IT a technických aktivit. Rozvoj kompetencí zaměstnanců přinese zvýšení jejich odborností a následné rozšíření odpovědností za vykonávané činnosti a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Firma umožní účast v aktivitách projektu firmě Energovod CZ a Osvětlení a energetické systémy.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Předpokládané výsledky:

Celkem se vzdělávání zúčastní 90 účastníků, kteří budou splňovat bagatelní podporu 40 hodin, z toho 25 zaměstnanců bude ve věkové skupině 55+.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.