Průvodce podáním žádosti

Preferujeme elektronickou cestu vyřízení veškerých žádostí. Nadále nepřijímáme papírovou formu žádostí. Potřebné informace jsou obsaženy zde v průvodci podáním žádosti.

Veškeré informace k vedenému pasportu veřejného osvětlení a související technické dokumentaci zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. stejně tak i dokumentaci pro stavební řízení v elektronické podobě získáte v rámci aplikace VES na adrese eZadost

V rámci aplikace VES vzniklo několik agend a to:

Žádost o výdej mapových podkladů                –       VMP

Žádost o vyjádření k dodané PD                     –       VPD

Žádost o export dat ÚAP                                –       UAP

Žádost o využití zařízení veřejného osvětlení   –       VVO

Co potřebuji a jakou agendu zvolit?

Pokud potřebujete jakékoli naše písemné vyjádření z hlediska existence našich sítí, využijte agendu VPD. Několik příkladů:

  • Vyjádření z hlediska existenci sítí
  • Vyjádření pro stavební řízení k předložené PD ve vztahu ke stávajícímu zařízení veřejného osvětlení a dalšího zařízení ve správě společnosti
  • Vyjádření pro stavební řízení k předložené PD v rámci nové výstavby z hlediska požadavků správce
  • Jakékoliv další vyjádření

Potřebujete zákresy našich sítí a informace o spravovaném zařízení pro vypracování PD? Využijte agendu VMP. Nejedná se o naše vyjádření, pouze o zákres sítí a výpis informací o zařízení. Několik příkladů:

  • Zákres sítí pro vypracování PD (DGN, DWG, PDF)
  • Informace o zařízení (typ stožáru, typ svítidla atd.)

Jste zástupce ORP a potřebujete aktualizovat územně analytické podklady? Využijte agendu UAP. Agenda je přístupná pouze registrovaným uživatelům po přihlášení. Pro přístupové údaje kontaktujte správce aplikace eZadost

Potřebujete nějakým způsobem využívat veřejné osvětlení? Pro tyto účely slouží agenda VVO. Několik příkladů:

  • Napojení na síť VO
  • Montáž zařízení na stožár VO

Aplikace eZadost umožňuje zákres dvou polygonů o velikosti 75.000m². Pokud požadujete digitální podklady pro rozsáhlejší území, kontaktujte nás prosím na emailu otd@eltodo.cz

Ve všech ostatních případech kontaktujte správce aplikace, který je uveden přímo na stránkách aplikace eZadost

Naše společnost neprovozuje od 1.1.2017 veřejné osvětlení v Praze. Veškeré poštou zaslané žádosti na centrálu společnosti týkající se území hl. m. Prahy nevracíme. Po dobu 30 dní od doručení je možné si zaslané žádosti s podklady vyzvednout v sídle společnosti. Po uplynutí této lhůty budou skartovány.