Dopravní systémy

Tunelový komplex Blanka

NÁZEV Tunelový komplex Blanka
POPIS Dodávka značení a řízení provozu – řídicí systém, proměnné dopravní značení, zařízení pro provozní informace, vodící osvětlení, technologie SSZ. Úpravy řídicích dispečinků HDŘÚ a Strahov.
INVESTOR Hlavní město Praha
REALIZACE 2006 – 2015

Řídicí centrum SOKP, Rudná u Prahy

NÁZEV Řídicí centrum SOKP, Rudná u Prahy
POPIS Vytvoření unikátního řešení řízení části SOKP, zhruba 15km trasy dálnice D1 v úseku Praha – Mirošovice. Vznik integrovaného operátorského prostředí na dispečinku pro řízení daného úseku dálnice D1, segmentu SOKP spojujícího dálnice D1 s D5 včetně tunelů Cholupice a Lochkov. S využitím systému liniového řízení dopravy, zkráceně LŘD, které automaticky nastavuje symboly proměnných značek dle aktuálního stavu dopravy a meteorologické situace, jsou řidiči vždy s patřičným předstihem informováni o případných problémech na dané komunikaci. V případě dopravní události algoritmus systému upravuje omezení rychlosti tak, aby snížení rychlosti proběhlo plynule nikoliv nárazově (např. ze 130 na 60 km/h).
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 2010

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. městě Praze

NÁZEV Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. městě Praze.
POPIS Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy – světelná signalizační zařízení (SSZ), oblastní dopravní řídicí ústředny, koordinační kabely. K 1.1.2015 je 227 křižovatek řízených pomocí SSZ.
INVESTOR TSK hl. m. Prahy
REALIZACE 2007 – 2022

Systém preference MHD v Praze

NÁZEV Systém preference MHD v Praze
POPIS Dodávka a instalace systému ELS ARSP-1 pro vozidla MHD.
INVESTOR Dopravní podnik hl.m.Praha a.s
REALIZACE 2003 – trvá
NÁZEV Dodávky a údržba zařízení pro řízení dopravy v Brně
POPIS Rekonstrukce stávající dopravní ústředny pro řízení křižovatek pomocí světelných signalizačních zařízení (SSZ), úprava SW a HW řadičů, konfigurace systému Dopravní ústředny, školení pracovníků obsluhy zařízení. 121 křižovatek řízených pomocí SSZ.
INVESTOR Brněnské komunikace a.s.
REALIZACE 2012
NÁZEV Dodávky a údržba zařízení pro řízení dopravy v Plzni
POPIS Dodávka a zprovoznění dopravní ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím světelného signalizačního zařízení (SSZ). Dodávka a instalace tabla k zobrazování stavových hlášení. Školení pracovníků obsluhy. 82 křižovatek řízených pomocí SSZ.
INVESTOR Správa veřejného statku města Plzně
REALIZACE 2011
NÁZEV Silniční okruh kolem Prahy – tunely Cholupice, Lochkov
POPIS Komplexní dodávka technologického vybavení tunelu vč. řídicího systému, proměnného dopravního značení, videodohledu, videodetekčního systému, osvětlení, vzduchotechniky, bezpečnostních systémů, systému ADR, WIM. Součástí dodávky bylo také kompletní technologické a softwarové vybavení řídicího dispečinku v Rudné u Prahy.
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 2007 – 2010
NÁZEV Tunel Klimkovice
POPIS Dopravní měření pro řídicí systém, řídicí systém včetně vizualizace, SOS skříně, proměnné dopravní značky, videodetekce, osvětlení.
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 2007 – 2008
NÁZEV Systém preference MHD a informační systém MHD
POPIS Dodávka a instalace informačních systémů vozidel, inteligentních zastávek, systému pro preferenci vozidel MHD ELS ARSP, výstavba SSZ.
INVESTOR Statutární město Olomouc
REALIZACE 2006 – 2007
NÁZEV Dětské dopravní hřiště Domažlice
POPIS Rekonstrukce a rozšíření dětského dopravního hřiště, výměna technologie a svislého dopravního značení. Obnovení a doplnění vodorovného dopravního značení vč. značení pro testy jízdy zručnosti.
INVESTOR MÚ Domažlice s dotací Plzeňského kraje
REALIZACE Duben 2015
NÁZEV Tunel Sitina
POPIS Dodávka technologického vybavení pro dopravu v tunelu, CCTV a videodetekce, měření fyzikálních veličin a obslužný řídící systém.
INVESTOR Národná ďialničná spoločnosť/TAISEI Japonsko
REALIZACE 2006 – 2007