Dopravní systémy

Vybudování PDZ Meteo v Pardubickém kraji

NÁZEV  Pardubický kraj – PDZ Meteo
POPIS Dodávka a zprovoznění proměnného dopravního značení Meteo včetně integrace s instalovanými meteostanicemi na komunikacích Pardubického kraje. Jedná se o lokality: I/11 Šedivec a Suchý Vrch, I/34 Čertovina – Medkovy Kopce. PDZ Meteo jsou osazeny na nosné konstrukci a komunikují s meteostanicí pro zobrazování dopravních symbolů při změně klimatických podmínek z meteostanic.
INVESTOR  CROSS Zlín, a.s.
REALIZACE 10/2020 – 05/2021

Vybudování meteostanice v Plzeňském kraji

NÁZEV Plzeňský kraj – výstavba meteostanice s PDZ
POPIS Výstavba meteostanice s PDZ na komunikaci Plzeňského kraje včetně nosné konstrukce a elektrické přípojky. Jedná se o lokalitu na komunikaci I/22 Bezděkov. Meteostanice osazeny přehledovými kamerami, vozovkovými a neintrusivními senzory pro sběr a vyhodnocení meteorologických dat, proměnnými dopravními značkami pro zobrazování dopravních symbolů při změně klimatických podmínek.
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 10/2020 – 12/2020

Vybudování meteostanice ve Středočeském kraji

NÁZEV Středočeský kraj – výstavba meteostanic
POPIS Výstavba meteostanic na komunikacích Středočeského kraje včetně nosné konstrukce a elektrické přípojky. Jedná se o lokality: D4 Kytín a D4 Dlouhá Lhota. Meteostanice osazeny vozovkovými a neintrusivními senzory pro sběr a vyhodnocení meteorologických dat.
INVESTOR  Ředitelství silnic a dálnic ČR (Vegacom a.s.)
REALIZACE 08/2020 – 12/2020

Realizace vodorovného a svislého dopravního značení v Praze

NÁZEV Vodorovné a svislé dopravní značení Praha
POPIS Realizace nového svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení a dopravně-bezpečnostních zařízení na území hl. m. Prahy (pravý břeh) a provádění údržby a obnovy stávajícího dopravního značení a dopravně-bezpečnostních zařízení po dobu 48 měsíců.
INVESTOR Technická správa komunikací hl. m. Prahy
REALIZACE 06/2020 – 05/2024

Vybudování meteostanice v Moravskoslezském kraji

NÁZEV Moravskoslezský kraj – výstavba meteostanic
POPIS Výstavba meteostanic na komunikacích Moravskoslezského kraje včetně nosné konstrukce a elektrické přípojky. Jedná se o lokality: D56 Paskov, 1/11 Havířov – Bludovice, I/46 Rohov. Meteostanice osazeny přehledovými kamerami, vozovkovými a neintrusivními senzory pro sběr a vyhodnocení meteorologických dat.
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 01/2019 – 02/2020

Předzvěstný vozík

NÁZEV Předzvěstný vozík
POPIS Dodávka předzvěstného vozíku s dálkovým ovladačem. Výrobek vlastní výroby včetně příslušenství a požadovaných dokumentů. Součástí dodávky bylo i zaškolení obsluhy.
INVESTOR GEFAB CS, spol. s r.o.
REALIZACE 01/2018

Modernizace D1 – úsek 04

NÁZEV D1 modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT
POPIS Komplexní dodávka telematických systémů pro dopravní infrastrukturu ( dodávka a instalace svislého a vodorovného dopravního značení, zajištění veškerého DIO – pronájem, montáž a instalace svislého a vodorovného dočasného dopravního značení, telematické systémy v uzavírkách – LED vozíky, provizorní kamerový systém, SOS hlásky, meteostanice apod.
INVESTOR  HOCHTIEF CZ a.s.
REALIZACE 03/2017 – 10/2018

Modifikace požárního větrávání Strahovského tunelu

NÁZEV Modifikace požárního větrávání Strahovského automobilového tunelu
POPIS Realizace stavebních úprav Strahovského automobilového tunelu zahrnovala návrh, dodávku, instalaci a oživení ventilačního systému v dopravním prostoru tunelu a souvisejících zařízení (zejména elektroinstalace) včetně montáže rozvodů a vzduchotechnického potrubí. Celá rekonstrukce technologie proběhla za provozu.
INVESTOR  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
REALIZACE 07/2017 – 10/2017

Realizace proměnného dopravního značení na D1

NÁZEV Proměnné dopravní značení na D1 (MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice)
POPIS Dodávka a realizace proměnného hranolového dopravního značení na sjezdech z dálnice D1 (MÚK Bravantice a MÚK Klimkovice) včetně integrace do řídicího systému tunelu Klimkovice. Účelem řešení je zamezení průjezdů nákladních vozidel obcí Klimkovice.
INVESTOR  Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 10/2017 – 02/2019

Vybudování kooperativního ITS koridoru Mirošovice – Rudná

NÁZEV  Vybudování kooperativního ITS koridoru Mirošovice – Rudná
POPIS Vybudování kompletního kooperativního systému na D0 a části D1 s řídicím systémem a vybavení vozidel jednotkami, které s vybudovaným systémem komunikují. Inovativní řešení a v České republice prvotní nasazení.
INVESTOR  Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 02/2016 – 02/2018

Modernizace D1 – úsek 15

NÁZEV  D1 modernizace – úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov
POPIS Komplexní dodávka telematických systémů pro dopravní infrastrukturu: Pevné svislé a vodorovné dopravní značení, telematické systémy v uzavírkách (LED vozíky, provizorní kamerový systém), Proměnné dopravní značení ZPI a PDZ, kamerový dohled, meteostanice, úpravy dohledového centra včetně optického propojení  SSÚD Velký Beranov a mnoho dalšího. 
INVESTOR  „Společnost D1“ (VHS, Firesta, BT Beton)
REALIZACE 09/2016 – 09/2018

Dodávka technologie – Tunel Považský Chlmec

NÁZEV  D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), Tunel Považský Chlmec
POPIS Komplexní dodávka tunelových technologií zahrnující osvětlení tunelů včetně portálových úseků, vzduchotechniku, řídící systém dopravy, řídící systém technologie, včetně EZS a větrání tunelových přechodových chodeb.
INVESTOR  ELTODO SK, a.s.
REALIZACE 09/2016 – 12/2017

Inteligentní zastávky v Ostravě

NÁZEV  Ostrava – Inteligentní zastávky
POPIS Dodávka a montáž informačních displejů do lokalit požadovaných zadavatelem, provedení přípojek elektrického vedení za účelem propojení stanoveného místa odběru s místem připojení inteligentních zastávek a dodávka souvisejícího HW pro dispečerské pracoviště. Poskytnutí SW, který generuje data pro všechny inteligentní zastávky včetně veřejného webového rozhraní pro cestující, a dispečerské aplikace. Dodávka a integrace digitálního informačního systému o odjezdech a příjezdech autobusů na nově vybudovaném autobusovém nádraží v Litoměřicích.
INVESTOR  Statutární město Ostrava
REALIZACE 06/2015 – 12/2015

Dětské dopravní hřiště Domažlice

NÁZEV Dětské dopravní hřiště Domažlice
POPIS Rekonstrukce a rozšíření dětského dopravního hřiště, výměna technologie a svislého dopravního značení. Obnovení a doplnění vodorovného dopravního značení vč. značení pro testy jízdy zručnosti.
INVESTOR MÚ Domažlice s dotací Plzeňského kraje
REALIZACE 04/2015

Modernizace a dostavba autobusového nádraží v Litoměřicích

NÁZEV Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží (Informační systém autobusového nádraží)
POPIS Dodávka a integrace digitálního informačního systému o odjezdech a příjezdech autobusů na nově vybudovaném autobusovém nádraží v Litoměřicích.
INVESTOR  Město Litoměřice
REALIZACE 02/2015 – 11/2015
NÁZEV Dodávky a údržba zařízení pro řízení dopravy v Brně
POPIS Rekonstrukce stávající dopravní ústředny pro řízení křižovatek pomocí světelných signalizačních zařízení (SSZ), úprava SW a HW řadičů, konfigurace systému Dopravní ústředny, školení pracovníků obsluhy zařízení. 121 křižovatek řízených pomocí SSZ.
INVESTOR Brněnské komunikace a.s.
REALIZACE 2012
NÁZEV Dodávky a údržba zařízení pro řízení dopravy v Plzni
POPIS Dodávka a zprovoznění dopravní ústředny pro řízení dopravy prostřednictvím světelného signalizačního zařízení (SSZ). Dodávka a instalace tabla k zobrazování stavových hlášení. Školení pracovníků obsluhy. 82 křižovatek řízených pomocí SSZ.
INVESTOR Správa veřejného statku města Plzně
REALIZACE 2011
NÁZEV Řídicí centrum SOKP, Rudná u Prahy
POPIS Vytvoření unikátního řešení řízení části SOKP, zhruba 15km trasy dálnice D1 v úseku Praha – Mirošovice. Vznik integrovaného operátorského prostředí na dispečinku pro řízení daného úseku dálnice D1, segmentu SOKP spojujícího dálnice D1 s D5 včetně tunelů Cholupice a Lochkov. S využitím systému liniového řízení dopravy, zkráceně LŘD, které automaticky nastavuje symboly proměnných značek dle aktuálního stavu dopravy a meteorologické situace, jsou řidiči vždy s patřičným předstihem informováni o případných problémech na dané komunikaci. V případě dopravní události algoritmus systému upravuje omezení rychlosti tak, aby snížení rychlosti proběhlo plynule nikoliv nárazově (např. ze 130 na 60 km/h).
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 2010
NÁZEV Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. městě Praze.
POPIS Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy – světelná signalizační zařízení (SSZ), oblastní dopravní řídicí ústředny, koordinační kabely. K 1.1.2015 je 227 křižovatek řízených pomocí SSZ.
INVESTOR TSK hl. m. Prahy
REALIZACE 2007 – 2022
NÁZEV Silniční okruh kolem Prahy – tunely Cholupice, Lochkov
POPIS Komplexní dodávka technologického vybavení tunelu vč. řídicího systému, proměnného dopravního značení, videodohledu, videodetekčního systému, osvětlení, vzduchotechniky, bezpečnostních systémů, systému ADR, WIM. Součástí dodávky bylo také kompletní technologické a softwarové vybavení řídicího dispečinku v Rudné u Prahy.
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 2007 – 2010
NÁZEV Tunel Klimkovice
POPIS Dopravní měření pro řídicí systém, řídicí systém včetně vizualizace, SOS skříně, proměnné dopravní značky, videodetekce, osvětlení.
INVESTOR Ředitelství silnic a dálnic ČR
REALIZACE 2007 – 2008
NÁZEV Systém preference MHD a informační systém MHD
POPIS Dodávka a instalace informačních systémů vozidel, inteligentních zastávek, systému pro preferenci vozidel MHD ELS ARSP, výstavba SSZ.
INVESTOR Statutární město Olomouc
REALIZACE 2006 – 2007
NÁZEV Tunel Sitina
POPIS Dodávka technologického vybavení pro dopravu v tunelu, CCTV a videodetekce, měření fyzikálních veličin a obslužný řídící systém.
INVESTOR Národná ďialničná spoločnosť/TAISEI Japonsko
REALIZACE 2006 – 2007

Systém preference MHD v Praze

NÁZEV Systém preference MHD v Praze
POPIS Dodávka a instalace systému ELS ARSP-1 pro vozidla MHD.
INVESTOR Dopravní podnik hl.m.Praha a.s
REALIZACE 2003 – trvá

Tunely GURESUN-ESPIYE, Bolaman Persembe – Turecko

NÁZEV Tunely GIRESUN-ESPIYE, Bolaman Persembe
POPIS Projekce řídicího systému, dodávka technologické části řídicího systému (ventilace, energetika, měření CO a opacity, požární signalizace, vzduchotechnika, bezpečnostní systém, čerpací systém)
INVESTOR Vláda Turecka
REALIZACE 2005 – 2007