Kamerové systémy

NÁZEV Městský kamerový systém hlavního města Prahy
POPIS Zajištění bezpečnosti na území hlavního města Prahy. Systém je tvořen kamerovými stanovišti, sdružovacími body a monitorovacími centry, cca 900 kamer.
INVESTOR Magistrát hlavního města Prahy
REALIZACE 1997 -trvá

Městský kamerový systém HMP